สวยงาม! ผู้ต้องขังกว่า 2,000 คน ร่วมแปรอักษรแสดงความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ 10

View icon 312
วันที่ 7 พ.ค. 2562 | 15.45 น.
News
แชร์
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (7 พ.ค. 62) นายจรูญ เหง่าลา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม เป็นประธาน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้ต้องขัง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีการประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะเป็นคนดีของสังคม

จากนั้นผู้ต้องขังกว่า 2,000 คน ได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นตัวเลข 10 ไทย พร้อมคำว่า “ทรงพระเจริญ เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม” สื่อถึงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม บอกว่าทางเรือนจำให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำกว่า 4,500 คน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ต้องขังรักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีของสังคม

สำหรับปีนี้ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดนครพนม ได้รับการอภัยโทษประมาณ 100 คน จะมีพิธีปล่อยตัวในวันพรุ่งนี้ (8 พ.ค. 62) ซึ่งแม้ปัจจุบันแนวโน้มผู้ต้องขังจะเพิ่มมากขึ้นแต่ทางเรือนจำ จะดูแลและสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกให้เป็นคนดี ไม่กลับไปทำผิดซ้ำอีก เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ถือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน