7hdร้อนออนไลน์

ลาวพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา พลัส

วันนี้ (20 ก.ย.64) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัดตะนะไซ เพ็ดสุวัน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขลาว เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา พลัส ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 52 คน และผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ 162 คน ทำให้ลาวมีผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้ว 19,399 คน

ขณะเดียวกัน นครหลวงเวียงจันทน์ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจากคลัสเตอร์โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งทำให้ทางการได้ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วานนี้ (19 ก.ย.64) จนถึงวันที่ 30 ก.ย.64