7hdร้อนออนไลน์

รัฐบาลทหารเมียนมาตั้งข้อหาคอรัปชัน ออง ซาน ซูจี เพิ่มอีก 5 ข้อหา

รัฐบาลทหารเมียนมาตั้งข้อหาคอรัปชัน ออง ซาน ซูจี เพิ่มอีก 5 ข้อหา
วานนี้ (14 ม.ค.65) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลทหารเมียนมาตั้งข้อหาคอรัปชัน ออง ซาน ซูจี เพิ่มอีก 5 กระทง เชื่อมโยงกับการใช้อำนาจในทางมิชอบ อนุญาตให้รัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการ บรรเทาสาธารณภัย และการโยกย้ายถิ่นฐาน ให้ว่าจ้าง จัดซื้อ และซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งได้ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เส้นสาย

ปัจจุบัน ออง ซาน ซูจี เธอถูกตัดสินว่ามีความผิด และต้องโทษจำคุก 15 ปี และโดนปรับเงินเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นซูจีกำลังเผชิญกับข้อหาอื่นๆ อีกหลายข้อหา อาธิ ละเมิดมาตรการโควิด พกพาอุปกรณ์สื่อสารอย่างผิดกฎหมาย รับสินบน และข้อหาละเมิดกฎหมายความลับ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 14 ปี