7HDร้อนออนไลน์

เปิดพิพิธภัณฑ์ใหม่ในฮ่องกง ส่งเสริมวัฒนธรรมสู่เยาวชน

วันนี้ (23 มิ.ย.65)  ฮ่องกงเปิดพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งใหม่ มอบเป็นของขวัญจากรัฐบาลจีนมอบให้กับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เนื่องในโอกาสครบ 25 ปี ที่ฮ่องกงได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมจีนสู่เยาวชน

โดยพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งใหม่นี้ มีความกว้างกว่า 30,000 ตารางเมตร และมีส่วนจัดแสดง ที่ประกอบไปด้วยงานศิลป์ กว่า 900 ชิ้น โดยงานที่นำจัดแสดงส่วนใหญ่ยืมมาจาก พิพิธภัณฑ์พระราชวัง หรือ พระราชวังต้องห้าม ในกรุงปักกิ่ง ของจีน

ซึ่งมีทั้ง ภาพจิตรกรรม , การประดิษฐ์ตัวอักษร , เครื่องเซรามิค และข้าวของเครื่องใช้ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งสิ่งที่นำมาจัดแสดงกว่า 166 ชิ้นนั้นถือเป็นทรัพย์สมบัติของชาติด้วย ขณะที่ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง กล่าวว่า ควรเน้นการส่งต่อวัฒนธรรมให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อให้เข้าใจและให้การยอมรับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนด้วย

ทั้งนี้ ตัวอย่างงานศิลปะที่จัดแสดงเป็นภาพวาดจิตรกรรม ชื่อ "ล้อมรอบไปด้วย โบราณวัตถุ" (Surrounded by Antiquities) ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงถึงอำนาจทางการเมือง และการมีบทบาทต่อแคว้นที่ราชวงค์ชิงมีต่อจีนในยุคนั้น และยังเป็นยุคที่จีนนับถือความหลากหลาย โดยจุดเด่นของราชวงค์ชิง ก็คือการให้ความสำคัญในการเก็บรักษาโบราณวัตถุ