ข่าวออนไลน์7HD

อิตาลีประกาศภาวะฉุกเฉินภัยแล้ง รุนแรงสุดในรอบ 70 ปี

อิตาลีประกาศภาวะฉุกเฉินภัยแล้ง รุนแรงสุดในรอบ 70 ปี
รัฐบาลอิตาลี ประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ลุ่ม "แม่น้ำโป" ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านทางเหนือของ"อิตาลี" โดยแม่น้ำดังกล่าวเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศ แต่ปัจจุบัน "แม่น้ำโป" ได้แห้งขอดลงไปมาก และกระแสน้ำอ่อนลง จนทำให้น้ำทะเลไหลเข้าไปแทนที่ และในพื้นดิน ส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถปลูกพืช ผลผลิตได้ และน้ำทะเลทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายด้วย


โดยทางการเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ภาวะภัยแล้งครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤติที่รุนแรงที่สุดในรอบ 70 ปี  สำหรับมาตรการฉุกเฉินนี้ รัฐบาล"อิตาลี" เปิดเผยว่า จะครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่ติดกับ "แม่น้ำโป" และแอ่งน้ำใน "เทือกเขาแอลป์ตะวันออก" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีทั้งหมด 5 พื้นที่ ทางตอนเหนือโดยมีงบประมาณราว 38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อนำไปจัดสรรปันส่วนน้ำ เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำต่อไป