ข่าวดี กยศ.ลดหย่อนหนี้ขยายเวลาอีก 6 เดือน

View icon 108
วันที่ 15 ธ.ค. 2565 | 06.08 น.
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
รัฐบาลแจ้งข่าวดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. โดยจะมีการขยายเวลา มาตรการลดหย่อนหนี้ไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนปีหน้า

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เป็นหนี้ กยศ. หลายมาตรการ อาทิ การลดเบี้ยปรับ การลดเงินต้น รวมถึงได้ดำเนินการอื่น ๆ เช่น ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกัน ชะลอการฟ้องร้องคดี งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงินและหรือผู้ค้ำประกัน ซึ่งล่าสุด กยศ. เตรียมขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ออกไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุน รวมถึงช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มีทางเลือกในการผ่อนชำระมากขึ้น

สำหรับมาตรการลดหย่อนหนี้ ประกอบด้วย การลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ หรือไม่ค้างชำระ ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดและ ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี