"ศรีสุวรรณ" เผยศาลปกครองสั่งระงับ EIA คอนโดมิเนียมโครงการชื่อดัง เหตุบังแดด-บังลม

"ศรีสุวรรณ" เผยศาลปกครองสั่งระงับ EIA คอนโดมิเนียมโครงการชื่อดัง เหตุบังแดด-บังลม

View icon 291
วันที่ 28 ธ.ค. 2565 | 14.24 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ชาวรัชดาภิเษก 64-68 เฮ! รับปีใหม่ “ศรีสุวรรณ” เผยศาลปกครองกลางสั่งให้การคุ้มครองชาวบ้านระงับก่อสร้างคอนโดฯ สูง ในประเด็นเกี่ยวกับการบังแดด-บังลมเป็นครั้งแรก

ศรีสุวรรณเผย ศาลปกครองสั่งระงับ EIA คอนโดมิเนียมโครงการชื่อดัง เหตุบังแดดบังลม
         
นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า วันนี้ (28 ธ.ค.65) ศาลปกครองกลางได้แจ้งคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้แก่ชาวบ้านรัชดาภิเษก ซอย 66 ชุมชนประชานุกูล เขตบางซื่อ ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย อันเนื่องมาจากการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ที่เข้ามาก่อสร้างคอนโดมีเนียมสูง และมีความยาวมากกว่า 303.5 เมตร ทำให้บังแดด-บังลมของชาวบ้านข้างเคียง ศาลชี้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เร่งรีบให้ความเห็นชอบ EIA ไปทั้งๆ ที่ ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของศาลปกครอง ที่ให้ความสำคัญต่อการก่อสร้างตึกสูงที่มักบังแดด-บังลม ชาวบ้าน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวบ้านรัชดาภิเษก ซอย 64,66,68 ชุมชนประชานุกูล เขตบางซื่อ ได้ร่วมกันยื่นฟ้องคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนรายงานอีไอเอ (EIA) โครงการฯ ดังกล่าว ที่ คชก.กทม.ให้ความเห็นชอบไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาศาลได้เรียกให้บริษัทเจ้าของโครงการคอนมิเนียมเข้ามาในคดี ในฐานะผู้ร้องสอดแล้วด้วย

ศรีสุวรรณ เผยศาลปกครองสั่งระงับ EIA คอนโดมิเนียมโครงการชื่อดัง เหตุบังแดดบังลม

ในการยื่นฟ้องคดีดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวบ้าน ได้มีคำขอไปยังศาลเพื่อขอให้ศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยขอให้ทุเลาการบังคับมติให้ความเห็นชอบ EIA ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่เห็นชอบไปเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 40/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ด้วย เนื่องจากการจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการบังแดด – บังลม ของโครงการฯ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตตามปกติของชาวบ้านที่เคยได้รับแดดลมยามเช้า ยามเย็นต้องสูญสลายไปตลอดไปชั่วกัลปาวสาน ถือเป็นการละเมิดสิทธิของชุมชนอย่างร้ายแรง

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า คดีนี้ศาลปกครองกลางเห็นว่า หากปล่อยให้รายงาน EIA โครงการฯ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับอยู่ เจ้าของโครงการฯ ก็จะยังคงเดินหน้าก่อสร้างต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง แม้ภายหลังศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอน EIA ตามคำฟ้อง แต่การรื้อถอนอาคารก็มิได้เป็นการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนและเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีได้ และการรื้อถอนอาคารต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ในระหว่างการรื้อถอนไม่เสร็จสิ้น ชาวบ้านก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่ต่อไป

ศรีสุวรรณ เผยศาลปกครองสั่งระงับ EIA คอนโดมิเนียมโครงการชื่อดัง เหตุบังแดดบังลม

นายศรีสุวรรณ ระบุอีกว่า ด้วยเหตุดังกล่าว ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติเห็นชอบ EIA โครงการคอนโดมิเนียมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ก่อนการพิพากษา จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ตาม ม.66 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ 2542 ประกอบข้อ 72 วรรคสาม แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 2543 โดยคำสั่งดังกล่าวให้มีผลทันทีที่คู่กรณีได้รับแจ้งคำสั่ง