สภาฯ ล่ม อีกแล้ว ทุบสถิติเร็วที่สุดในสมัยการประชุมนี้

View icon 40
วันที่ 18 ม.ค. 2566 | 20.06 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - ร่างกฎหมายกัญชา กัญชง สะดุดอีกครั้ง หลังเกิดเหตุสภาฯ ล่ม องค์ประชุมไม่ครบ นับเป็นสถิติการประชุมที่สั้นที่สุด ของสภาฯ ชุดนี้ และถือเป็นการล่มครั้งที่ 4 แล้ว ของร่างกฎหมายฉบับนี้

ปัจจุบันมี สส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมด 432 คน กึ่งหนึ่งคือ 216 คน แต่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายกัญชา กัญชง ในวันนี้ มี สส. แสดงตนลงมติในมาตรา 11 ที่เป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว เพียง 203 คน เป็นเหตุให้องค์ประชุมไม่ครบ จนประธานในที่ประชุมต้องสั่งปิดประชุมไปก่อนที่จะเที่ยงวัน

สำหรับปัญหาองค์ประชุม ในการพิจารณาร่างกฎหมายกัญชา กัญชงนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ที่เกิดเหตุสภาฯ ล่ม ซึ่งครั้งนี้ รวมเวลาที่สภาฯ เปิดประชุมและปิดประชุม ใช้เวลาไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ถือเป็นการประชุมที่สั้นที่สุด ตั้งแต่ที่เคยมีสภาฯ ชุดนี้ และมีแนวโน้มว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ ก็จะไม่ผ่านความเห็นชอบในสมัยรัฐบาลชุดนี้ แต่หากรัฐบาลในสมัยหน้าต้องการเดินหน้าต่อ ก็หยิบยกร่างกฎหมายนี้ กลับมาพิจารณาใหม่ได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มองว่า ปัญหาสภาฯ ล่ม น่าจะเกิดจากการไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาร่างกฎหมาย จึงใช้วิธีทำให้องค์ประชุมไม่ครบ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา และเป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง ที่ต้องการคว่ำร่างกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม วิปรัฐบาล กำลังเร่งแก้ปัญหาสภาฯ ล่ม ด้วยการเสนอให้นำร่างกฎหมาย ที่มีความสำคัญและมีความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่าย ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 4 ฉบับ