เกษตรกร จ.สระแก้ว ยังเผาอ้อยกระจายทั่วพื้นที่ ส่งผลคุณภาพอากาศพื้นที่ จ.สระแก้ว ขึ้นไปอยู่ที่ระดับสีส้ม

เกษตรกร จ.สระแก้ว ยังเผาอ้อยกระจายทั่วพื้นที่ ส่งผลคุณภาพอากาศพื้นที่ จ.สระแก้ว ขึ้นไปอยู่ที่ระดับสีส้ม

View icon 85
วันที่ 24 ม.ค. 2566 | 08.43 น.
ข่าวช่อง7HD
แชร์
เกษตรกร จ.สระแก้ว ยังเผาอ้อยกระจายทั่วพื้นที่ ส่งผลคุณภาพอากาศพื้นที่ จ.สระแก้ว ขึ้นไปอยู่ที่ระดับสีส้ม 111 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณไร่อ้อยในพื้นที่ ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ยังพบเกษตรกรชาวไร่อ้อยหลายราย ยังใช้วิธีการเผาไร่อ้อย เพื่อความสะดวกในการตัดอ้อยเข้าโรงงาน เนื่องจากไม่สามารถนำรถตัดอ้อยเข้าดำเนินการได้ ขณะเดียวกัน รถตัดอ้อยในพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอ เพื่อความรวดเร็วสำหรับแรงงานตัดอ้อยชาวกัมพูชา ผู้รับเหมาตัดอ้อย จึงใช้วิธีการเผาไร่อ้อยเพื่อความสะดวก ทั้งนี้ ในช่วงเย็นของทุกวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น.-20.00 น.และช่วงเช้าตั้งแต่ 05.00-06.00 น.จะพบเห็นพื้นที่ปลูกอ้อยในเขต อ.วังสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น อ.คลองหาด และ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จุดไฟเผาไร่อ้อยเป็นจุด ๆ ทั่วทั้งพื้นที่ โดยจะมองเห็นกลุ่มควันจากการเผากระจายทั่วบริเวณ และบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับรัศมีการเผา จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองจากการเผาอ้อยทุกวัน ตั้งแต่เริ่มมีการเปิดหีบอ้อยของโรงงาน ตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค.65 เป็นต้นมา ซึ่งจะเป็นลักษณะนี้ไปจนกระทั่งโรงงานปิดหีบอ้อย ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน

โดยล่าสุด ข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จากเวปไซด์ Air4Thai และเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่สวนกาญจนาภิเษก ร.9 (ฝั่งสวนหิน) ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ, สระแก้ว รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ สวนกาญจนาภิเษก ร.9 (ฝั่งสวนหิน) ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ, สระแก้ว พบว่า คุณภาพอากาศในพื้นที่ จ.สระแก้ว เมื่อเวลา 05.00 น.วันนี้ (24 ม.ค.66) มีค่าเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ ระดับสีส้ม 111 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะเดียวกัน สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ ภาคตะวันออก พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพอากาศดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคเอกชน บูรณาการ การทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ประจำปี 2566 ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลเสียที่จะได้รับจากการเผาในพื้นที่การเกษตร และแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตรและเศษวัสดุทางการเกษตร ทดแทนการเผา รวมทั้งเป็นช่องทางแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรประกอบการตัดสินใจลงทุนจัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิต เพื่อก้าวไปสู่การผลิตแบบมืออาชีพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นเกษตรกรเกษตรแปลงใหญ่ ได้กล่าวปฏิญาณตนว่า จะไม่เผาอ้อยทำตามสัญญาของจังหวัดสระแก้ว ด้วย