ไทยประกาศวันตัดทุเรียน สกัดทุเรียนอ่อน

View icon 63
วันที่ 27 ม.ค. 2566 | 05.16 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - กรมส่งเสริมการเกษตร ฝากย้ำชาวสวนทุเรียน ห้ามตัดทุเรียนอ่อน มาจำหน่ายเด็ดขาด เพราะเมื่อมีทุเรียนอ่อนปะปนไปกับสินค้าส่งออก จะสร้างความเสียหายให้กับวงการสินค้าเกษตรไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร ออกประกาศวันตัดทุเรียน ประจำปี 2566 และปรับหลักเกณฑ์เล็กน้อย ด้วยการยกระดับการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อน้ำหนักแห้ง โดยปรับเพิ่มจากค่าเฉลี่ยมาตรฐานเดิมที่กำหนดไว้ที่ 32% เพิ่มเป็น 35% ซึ่งจะทำให้ผลผลิตทุเรียนหมอนทองที่ได้มีรสชาติดียิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันการตัดทุเรียนออกมาจำหน่าย

สำหรับทุเรียนภาคตะวันออก พันธุ์กระดุม และพวงมณี ประกาศวันเก็บเกี่ยว วันที่ 10 มีนาคม 2566 พันธุ์ชะนี ประกาศวันเก็บเกี่ยว วันที่ 20 มีนาคม 2566 ส่วนพันธุ์หมอนทอง ประกาศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 15 เมษายน 2566 ซึ่งก่อนจะเก็บเกี่ยวต้องนำตัวอย่างผลทุเรียนลูกที่อ่อนที่สุดในรุ่นมาให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง เพื่อออกใบรับรองความแก่ สำหรับใช้แนบไปกับรถขนส่งทุเรียนไปจำหน่าย ที่ล้งหรือโรงคัดบรรจุ

ซึ่งได้มีการกำหนดค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ไว้ต่างกัน ดังนี้

1. พันธุ์กระดุม ไม่น้อยกว่า 27 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง

2. พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง

3. พันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง

4. พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง