สธ.จัดระเบียบห้องปฏิบัติการ นำร่อง 23 แห่ง

View icon 71
วันที่ 11 ก.พ. 2566 | 09.53 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบทิศทางการดำเนินงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือ ห้อง LAB เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีแนวทางประกอบการตัดสินใจ สั่งตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษา ติดตามผลการรักษา และวางแผนดูแลสุขภาพ ได้อย่างเหมาะสม โดยปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลนำร่อง 23 แห่ง ทดลองพัฒนาหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก่อนจะนำผลการทดลองไปแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อขยายผลนำไปใช้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศ