สนามข่าว 7 สี

เจษฎาโอ้โฮ : ส่อบานปลาย คัดค้านสร้างโรงไฟฟ้าขยะกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

สนามข่าว 7 สี - คุณเจษฎา ตามต่อปัญหาบ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่อเค้าบานปลาย เมื่อเทศบาลเดินหน้าแผนก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ และโรงไฟฟ้าขยะขนาดใหญ่ จนชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อต้านหวั่นซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่เดิม ทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ติดตามพร้อมกัน "เจษฎาโอ้โฮ"

"เจษฎาโอ้โฮ" ตามต่อผลกระทบปัญหาบ่อขยะ ของเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ยืดเยื้อมานานหลายสิบปี

จนชาวบ้าน ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้ปิดบ่อขยะชั่วคราว เพื่อปรับปรุงการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้

ปัญหาเดิมยังไม่จบ ปัญหาใหม่ตามมา เมื่อเทศบาลฯ เดินหน้าแผนโครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง หรือโรงคัดแยกขยะ RDF และโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย หรือ โรงไฟฟ้าขยะ RDF แก้ปัญหาขยะล้นเมืองในอนาคต

ขณะที่ชาวบ้านเรียกร้องให้กลับไปทบทวนและเปิดรับฟังความเห็นใหม่ เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่งบประมาณ 2,000 ล้านบาท มีผลกระทบต่อคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น ทำเลที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะอยู่ใกล้ชุมชน ในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ จากสถาบันสิ่งแวดล้อม ที่เทศบาลฯ อ้างถึง ไม่มีการให้ข้อมูลผลกระทบเกี่ยวกับสารไดออกซิน หรือสารมลพิษตกค้างที่ก่อให้มะเร็ง

ปัญหาส่อเค้าบานปลาย เมื่อเทศบาลกมาลาไสย ดึงดันเดินหน้าต่อ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จึงรวบรวมรายชื่อส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรี และสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ล่าสุดมีรายงานว่า คณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร มีมติให้เทศบาลกมลาไสยฯ ยุติโครงการฯ แล้วกลับไปดำเนินการขออนุญาตใหม่ โดยให้ทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ฉบับใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีส่วนร่วม อย่างมีคุณภาพและรอบด้าน ให้ข้อมูลที่เป็นจริง โดยเฉพาะทำที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะอย่างชัดเจน ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเวทีรับฟังความเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต