ข่าวเด็ด 7 สี

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถึงแก่อนิจกรรม

ข่าวเด็ด 7 สี - คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภรรยาของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 01.24 น. สิริอายุ 80 ปี โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจชั้นนำ ด้านการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 50 ปี

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส ช่วงเย็นวันนี้