22 มี.ค.รอรับเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวงวดสุดท้าย

View icon 74
วันที่ 19 มี.ค. 2566 | 16.40 น.
เจาะประเด็นข่าว 7HD
แชร์
เจาะประเด็นข่าว 7HD - ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 23 เป็นงวดสุดท้ายของโครงการ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเตรียมรับเงินโอนเข้าบัญชี วันที่ 22 มีนาคมนี้

22 มี.ค.รอรับเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวงวดสุดท้าย
กระทรวงพาณิชย์ เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 โดยสัปดาห์นี้โดยจะทยอยจ่ายให้เกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2566 เป็นการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิงวดที่ 23 ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 โดยรอบนี้เกษตกรบางกลุ่มได้รับเงินชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 6,204 บาท 80 สตางค์

ก.พาณิชย์ ลุยตรวจเข้มเครื่องชั่ง
กรมการค้าภายใน ให้ ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตร ภายในสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร และรักษามาตรฐานในการรับซื้อสินค้าเกษตร พร้อมกำชับผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตรทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน เพื่อรักษาความเป็นธรรมแก่เกษตรกร หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง