ข่าวออนไลน์7HD

กัญชา! ภท.ดันเต็มสูบ ปูพรมเรียนรู้ผ่าน กศน.ทั่วประเทศ มีหลักสูตรถึง ป.เอก

กัญชา! ภท.ดันเต็มสูบ ปูพรมเรียนรู้ผ่าน กศน.ทั่วประเทศ มีหลักสูตรถึง ป.เอก
กัญชา! ภท.เดินหน้าเต็มสูบ กัญชาเพื่อการแพทย์-เศรษฐกิจ ปูพรมเรียนรู้ผ่าน กศน.ทั่วประเทศ ในมหาวิทยาลัยไปไกลมีหลักสูตรถึงระดับ ป.เอก

ดร.กมล รอดคล้าย คณะทำงานยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยผ่านรายการ “พรรคภูมิใจไทย พูดแล้วทำ” ถึงการสนับสนุนหลักสูตรการศึกษากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และทางเศรษฐกิจ หรือกัญชาศึกษาของพรรคภูมิใจไทยว่า นโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจ ของพรรคภูมิใจไทย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมจะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่กัญชาเพื่อการแพทย์ ใช้กัญชาเป็นสารตั้งต้นในการแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของประชาชน ลดการสูญเสีย และการซื้อยาจากต่างประเทศ รวมไปถึงการประกอบอาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย ซึ่งที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทย ขับเคลื่อนผ่านโรงพยาบาลต่างๆ 
.
ดร.กมล กล่าวต่อว่า พรรคภูมิใจไทย ยังขับเคลื่อนผ่านระบบการศึกษา ให้มีการเรียนรู้กัญชาเพื่อการแพทย์ไปยังสถาบันการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศ รวมไปถึงได้มีการนำกัญชาไปจัดทำหลักสูตรจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงระดับปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มี คณะแพทยศาสตร์ หรือคณะเภสัชศาสตร์ หรือที่มีโรงพยาบาลและสถานพยาบาล และจัดทำหลักสูตรกัญชาเพื่อการแพทย์ถึงระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการจัดทำหลักสูตรกัญชาเพื่อการส่งเสริมด้านธุรกิจ

หลักสูตรกัญชา มีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา และบริษัทภาคเอกชนในต่างประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และมาเลเซีย ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์ และในทางเศรษฐกิจ