ชายไทยเกิดปี 2545 ถึงเวลาแล้ว ! กองทัพชวนเกณฑ์ทหาร  1-20 เม.ย.66

ชายไทยเกิดปี 2545 ถึงเวลาแล้ว ! กองทัพชวนเกณฑ์ทหาร 1-20 เม.ย.66

View icon 142
วันที่ 28 มี.ค. 2566 | 15.07 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ถึงเวลาชายไทยที่เกิดปี พ.ศ 2545 คัดเลือกทหารเกณฑ์ประจำปี 66 กองทัพชวนชายไทยอายุ 21 ปีบริบูรณ์ เข้ารับเกณฑ์ทหาร 1-20 เมษายน  นอกจากนี้กองทัพบกทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อรับทหารกองประจำการเข้าเป็นพนักงาน หลังปลดประจำการ กว่า 13,000 อัตราทั่วประเทศ

กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 ใน วันที่ 1 – 20 เมษายน เว้นช่วงสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน

ชายไทยที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร คือผู้ที่เกิด พ.ศ. 2545(อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์) กับผู้ที่เกิดพ.ศ. 2537-2544 (อายุ 22- 29 ปี) ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ)

ให้เข้ารับการตรวจเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) พร้อมนำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประชาชน, ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9), หมายเรียกฯ (สด.35), วุฒิการศึกษา และใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ที่ขอผ่อนผันให้ไปรายงานตัวในวันตรวจเลือกด้วย

ทั้งนี้มีชายไทยสมัครใจเข้าโครงการทหารออนไลน์ไว้แล้วจำนวนหนึ่ง แต่ยังเปิดโอกาสให้สมัครทหารในวันรับการตรวจเลือก และยังคงคัดเลือกชายไทยที่มีคุณสมบัติตามที่ทางราชการกำหนดเข้าเป็นทหารกองประจำการ


กองทัพบกดำเนินนโยบายพัฒนาทหารกองประจำการ ด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ สมรรถภาพร่างกาย โภชนาการ สิทธิและสวัสดิการ ส่งเสริมต่อยอดการศึกษา ปรับให้ประจำการในหน่วยทหารใกล้บ้าน อนุญาตลาพักในช่วงวันหยุด ฝึกอาชีพตามที่สนใจ รวมทั้งเยี่ยมเยือน ช่วยเหลือครอบครัวทหารใหม่ที่มีปัญหาสุขภาพและเศรษฐกิจ รวมถึงส่งเสริมผลักดันความถนัดของทหารใหม่ และต่อยอดการรับราชการทหารในอนาคต 


นอกจากนี้กองทัพบกมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำเพื่อรับทหารกองประจำการเข้าเป็นพนักงาน ทำให้มีอาชีพทันทีหลังปลดประจำการ กว่า 13,000 อัตราทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนผู้เข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ พิจารณาข้อมูลและสมัครเป็นทหารกองประจำการได้ตลอดห้วงของการตรวจเลือกนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ หรือกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทรศัพท์ 0 2223 3259 หรือ http://sassadee.rta.mi.th