ทบ. สกัดยาเสพติด หยุดไว้ที่ชายแดน

View icon 45
วันที่ 29 มี.ค. 2566 | 05.01 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - กองทัพบก นำดูภารกิจป้องกันและปราบปรามขบวนการขนยาเสพติดตามแนวชายแดน 3 จังหวัดทางภาคเหนือ

ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามภารกิจฐานแปกแซม กองกำลังผาเมือง สกัดกั้นปราบขบวนการขนยาเสพติด ตามแนวทางหยุดยาเสพติดไว้ที่ชายแดนก่อนเข้าพื้นที่ตอนใน

นอกจากชายแดน พื้นที่ตอนในต้องเฝ้าตรวจเส้นทางที่หลบเลี่ยง ผ่านกล้อง CCTV พร้อมส่งสุนัขทหาร ออกตรวจดมกลิ่นพัสดุที่ซุกซ่อน ผ่านระบบขนส่ง

ส่วนชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอด 93 กิโลเมตร ของฐานนาป่าแปก ผนวกฐานดอยหมอก สูงสุดบนสันเทือกเขาถนนธงชัย แม้ไม่พบขบวนขนยาเสพติด แต่ต้องตรึงกำลังไว้ ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย แต่พบไม่บ่อย และด้วยพื้นที่หมู่บ้านที่เชื้อสายใกล้เคียงกันจึงอยู่กันฉันมิตร เน้นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก