ข่าวออนไลน์7HD

ญี่ปุ่นจ่อขยาย เกษียณอายุ

ญี่ปุ่นจ่อขยาย เกษียณอายุ
ญี่ปุ่นจ่อเพิ่มอายุเกษียณข้าราชการ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ญี่ปุ่นจะเพิ่มอายุเกษียณของข้าราชการพลเรือนทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น จาก 60 ปี ในปัจจุบัน เป็น 61 ปี โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. นี้ โดนเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของจำนวนประชากรในประเทศ
         
เว็บไซต์เจแปนไทม์ส์ รายงานเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา ว่า การปรับอายุเกษียณจะเพิ่มขึ้น 1 ปี ในทุก ๆ 2 ปี จนกว่าจะถึงอายุ 65 ปี ในปีงบประมาณ 2574
         
ด้านบริษัทเอกชนก็กำลังให้ความสนใจว่าจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันหรือไม่ โดยข้อมูลจากกระทรวงแรงงานญี่ปุ่นเผยว่า สัดส่วนของบริษัทที่ตั้งอายุเกษียณของพนักงานที่ 65 ปี มีจำนวนอยู่ที่ 25.5% ณ เดือน มิ.ย. 2565