ข่าวเด็ด 7 สี

ภาคเหนือ ภาคกลางร้อนจัด แตะ 41 องศาเซลเซียส

ข่าวเด็ด 7 สี - ทั่วไทยมีอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน ต้องระวังอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ และภาคกลาง อุณหภูมิสูงสุด ทะลุ 40 องศาเซลเซียส ที่จังหวัดลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี และนครสวรรค์

ขณะที่ ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ขึ้นมาปกคลุมภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง