สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

View icon 187
วันที่ 5 พ.ค. 2566 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 11.22 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ครบปีที่ 23 โดยเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2543 ตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับผิดชอบถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์ โดยได้พระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบก บรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถ เริ่มแรกมีภารกิจถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต่อมาในปี 2555 พระราชทานพระราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ใช้พระนาม สร เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยฯ ปัจจุบันใช้ชื่อว่า "หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา"

จากนั้น ทรงเปิดอาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์พื้นฟูม้า หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ ซึ่งมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระเมตตา ทรงห่วงใยม้า ตลอดจนทรงเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพของม้าที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง โดยทรงมุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้ ให้บริการด้านสุขภาพม้าที่มีประสิทธิภาพ ยกขีดความสามารถในการรักษา และฟื้นฟูม้า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ม้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการขี่ม้าในประเทศไทย ซึ่งจะให้บริการทั้งม้าของหน่วยงานราชการในกองทัพบก เอกชน และประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่หน่วยงานองค์กร นิสิต นักศึกษาและประชาชน ที่มีความสนใจในศาสตร์และศิลปะการดูแลม้าในอนาคต

ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้ารูปม้า PRINCE CHARMING WPA ซึ่งเป็นม้าทรงประจำพระองค์ฯ ที่เสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทรงทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล ทรงยืน พลแตรเดี่ยวเป่าแตรนอน 1 จบ และเป่าแตรเคารพ 1 จบ 

อาคารศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์พื้นฟูม้าฯ มีงานด้านอายุรกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย, งานด้านศัลยกรรม ให้บริการงานผ่าตัดโรคม้าพื้นฐานและขั้นสูงด้วยเครื่องมือที่ทำให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน, งานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า ให้บริการฟื้นฟูม้าหลังรักษาอาการบาดเจ็บ รวมถึงม้าที่ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านกีฬา, งานด้านช่างเกือกม้า ให้บริการดูแลสุขภาพกีบม้า ตัดแต่งกีบม้า การทำเกือก ในม้ากีฬาประเภทต่าง ๆ ให้บริการแก้ไขปัญหากีบม้า และภาวะขากะเผลกด้วยเกือกชนิดพิเศษ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพช่างเกือก ทั้งยังมีห้องสมุด ที่เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการสัตวแพทย์ สำหรับเพิ่มศักยภาพ และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือการวิจัยทางสัตวแพทย์กับหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทางสัตวแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง