คอลัมน์หมายเลข 7 : แง้มปัญหาโครงการสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ อบต.หนองแวง

View icon 204
วันที่ 22 พ.ค. 2566 | 20.10 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบกรณีชาวบ้านจังหวัดชัยภูมิ ร้องเรียนว่าโครงการสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ของ อบต.หนองแวง งบประมาณกว่า 5 ล้านบาท ไม่สามารถเก็บน้ำได้ คุณสุธาทิพย์ ผาสุข ตรวจสอบเรื่องนี้ ติดตามจากรายงาน

ถังเก็บน้ำโครงการสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ของ อบต.หนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ความหวังของชาวบ้านที่เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภัยแล้ง วันนี้ได้กลับกลายเป็นความกังวลใจ ไม่รู้ว่าวันไหนถังเก็บน้ำจะล้มลงมาทับเด็ก ๆ และคนในชุมชน เห็นได้จากสภาพก้อนซากคอนกรีตที่แตกหักและรั่วซึม ระหว่างการทดลองบรรจุน้ำเข้าถัง หลังเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นาน

ภาพที่เกิดขึ้นทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ได้ถูกต้องตามรูปแบบ หรือมีการแสวงหาผลประโยชน์ จนวัสดุงานไม่ได้สเปกหรือไม่

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบข้อมูล พบว่า อบต.หนองแวง ได้ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัท อะชีฟเม้นท์ ไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาผ่านระบบอีบิดดิ้งจาก 3 บริษัท ที่เข้าร่วม

ตามแผนงานรูปแบบรายการก่อสร้าง โครงการสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แบ่งจ่ายงานออกเป็น 3 งวด

งวดที่ 1 เป็นงานในส่วนของการก่อสร้างติดตั้งชุดโซลาเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมรั้วโป่ง ตามแบบ อบต. กำหนด และงานปรับพื้นที่ วางผัง งานฐานราก งานรองรับถังน้ำ และโครงเหล็กรับแผง

งวดที่ 2 เป็นงานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ งานจัดหาติดตั้งถังเก็บน้ำ และงานติดตั้งแผงโซลาเซลล์

ส่วนงวดที่ 3 เป็นงานก่อสร้างระบบท่อประปา งานติดตั้งป้ายชื่อโครงการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาตามที่กำหนดไว้ แต่จากการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานโครงการ คอลัมน์หมายเลข 7 พบว่า นอกจากรายละเอียดงวดงานจะไม่เป็นไปตามแผนแล้ว ตั้งแต่ที่เริ่มทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ทาง อบต.ก็พบปัญหาการทำงานของผู้รับจ้างมาเป็นระยะ และนายก อบต.หนองแวง ก็ยอมรับว่าโครงการได้มีข้อผิดปกติหลายจุด

สำหรับโครงการสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ ของ อบต.หนองแวง ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปี 2564 จำนวนกว่า 5 ล้านบาท มีจุดดำเนินงานทั้งหมด 12 จุด แต่ยังไม่มีจุดไหนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่หากดำเนินการแล้วเสร็จ นายก อบต.หนองแวง ยืนยันว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านที่ส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกร ประมาณ 84 ครัวเรือน