ศิริกัญญา เชื่อ เพื่อไทย ร่วมตั้งรัฐบาล ไม่เกี่ยวตำแหน่งประธานสภาฯ

View icon 59
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | 06.31 น.
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - อีกประเด็นที่ถูกจับตามอง คือเรื่องเกมยื้อแย่งตำแหน่งประธานสภาฯ ที่พรรคก้าวไกลบอกว่าประเพณีเดิมของสภา ตำแหน่งนี้ต้องเป็นของพรรคอันดับ 1 แต่เพื่อไทยบอกไม่เกี่ยวกัน เรื่องนี้ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ถูกตั้งคำถามในเวทีแถลงเมื่อวานนี้ ว่าสรุปแล้วพรรคก้าวไกลจะยอมเรื่องนี้ไหม และจะกระทบกับการร่วมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่

นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ยืนยันอีกครั้งอย่างหนักแน่นว่า ตำแหน่งประธานสภาฯ ต้องอยู่กับพรรคก้าวไกล เพราะนอกเหนือจากการใช้อำนาจฝ่ายบริหาร ยังมีอีก 3 วาระที่พรรคจำเป็นต้องมีประมุขฝ่ายนิติบัญญัติช่วยขับเคลื่อน ได้แก่

วาระหนึ่ง คือ การผลักดันร่างกฎหมายทั้ง 45 ฉบับของพรรค เพื่อทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน รวมถึงร่างกฎหมายของพรรคการเมืองอื่นและของภาคประชาชน จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เพราะจาก 4 ปีที่ผ่านมา เชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วว่าตำแหน่งประธานสภาฯ มีความสำคัญมากแค่ไหน ในการอำนวยความสะดวก หรือขัดขวางการออกกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

วาระสอง คือ การผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ให้เดินหน้าอย่างราบรื่น เพราะตามกระบวนการต้องมีการประชุมร่วมรัฐสภาหลายครั้ง จึงจำเป็นต้องมีประธานสภาฯ ที่มีเจตจำนงที่แน่วแน่ อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อทำภารกิจนี้ให้ลุล่วง

และวาระสาม คือ การผลักดันให้เกิดรัฐสภาที่โปร่งใส และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวศิริกัญญา บอกว่า พรรคก้าวไกล มีบุคลากรหลายคนที่มีความเหมาะสม และมีวาระที่ชัดเจนต่อตำแหน่งประธานสภาฯ ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมการประชุมเท่านั้น แต่รวมถึงการฟื้นฟูความเป็นประชาธิปไตย ดังนั้นหากยึดประเด็นเรื่องความอาวุโสมากเกินไป อาจทำให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ยาก

ถามว่าเรื่องนี้จะส่งผลให้พรรคเพื่อไทย ถอนตัวจากการร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลหรือไม่  นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า ไม่มีความกังวลในเรื่องนี้ มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะอยู่ร่วมกับพรรคก้าวไกลต่อไป ไม่ว่าจะได้รับตำแหน่งประธานสภาฯ หรือไม่ ที่ผ่านมาเมื่อมีเรื่องใดที่ไม่เข้าใจกัน ก็พยายามพูดคุยสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และยืนยันว่าหลังจากได้พูดคุยกันหลายครั้ง เราไม่มีความเชื่อใดว่าพรรคเพื่อไทย จะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลครั้งนี้