แนวโน้มไข้เลือดออกระบาด

View icon 26
วันที่ 27 พ.ค. 2566 | 04.03 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - แนวโน้มไข้เลือดออกระบาด ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้วกว่า 15,000 คน เพิ่มขึ้น 5 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากขึ้น 5.4 เท่า ทั่วประเทศมีผู้ป่วยสะสมแล้ว 15,399 คน และเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกไปแล้ว 13 คน ตั้งแต่ต้นปี พื้นที่ระบาด 5 จังหวัดแรกที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ น่าน ตราด ชุมพร จันทบุรี และ ตาก

ตัวเลขผู้ป่วยที่พุ่งสูงขึ้นไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ และเข้าเกณฑ์ที่จะเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรมควบคุมโรค จะมีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เน้นการจัดการป้องกันควบคุมโรค โดยจะส่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และดูแลรอบบ้าน รอบชุมชน ไม่ให้มีแหล่งน้ำขังตามสถานที่ต่าง ๆ ตอนนี้พบว่าวัดจะมีน้ำขังมาก ทำให้ยุงไปวางไข่ จึงมีลูกน้ำมากที่สุดร้อยละ 64.6 รองลงมา คือ ที่โรงเรียน เด็กนักเรียนอายุ 5 ขวบขึ้นไป เสี่ยงถูกยุงกัด ป่วยเป็นไข้เลือดออกได้มากที่สุด

ขณะที่ นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงการระบาดได้มากที่สุด เพราะน้ำฝนที่ตกลงมา เกิดแหล่งน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ ยิ่งจะไปเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ลดแหล่งเพาะพันธุ์โดยการจัดการสิ่งแวดล้อม การกำจัดลูกน้ำยุง ป้องกันไม่ให้ยุงกัด 

ฝากถึงประชาชนว่าหากมีอาการป่วยหรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ไข้สูงลอย มีจุดเลือดออก ต้องรีบไปพบแพทย์ ไม่ซื้อยากินเอง เช่น ไอบูโพรเฟน ไดโครฟีแนก แอสไพริน รวมถึงยาชุด