กรมอนามัยห่วง เด็กไทย เตี้ย ผอม กว่าเกณฑ์ เร่งผลักดันดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูง

กรมอนามัยห่วง เด็กไทย เตี้ย ผอม กว่าเกณฑ์ เร่งผลักดันดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูง

View icon 180
วันที่ 1 มิ.ย. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กรมอนามัยห่วง เด็กไทย เตี้ยเพิ่ม ผอมกว่าเกณฑ์ เร่งผลักดันดื่มนมจืด 2 แก้ว ทุกวัน เพิ่มความสูง 

กรมอนามัย เผย เด็กไทยดื่มนมเพียง 1 แก้วต่อวัน ร้อยละ 55 และส่วนใหญ่ดื่มนมเฉลี่ยเพียง 1-3 วัน  ต่อสัปดาห์ แนะวัยเรียน วัยรุ่น ดื่มนมจืด 2 แก้วทุกวัน ร่วมกับกินอาหารครบหมู่ ครบมื้อ ครบส่วน ช่วยให้เติบโต แข็งแรง  สูงสมวัย พร้อมเรียนรู้ได้ดีเต็มศักยภาพ

โดยวันที่  (1 มิ.ย. 66 ) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าในปัจจุบันคนไทยยังดื่มนมน้อยเพียง 21.5 ลิตร/คน/ปี เด็กไทยช่วงอายุ 6-19 ปี ดื่มนมน้อยเฉลี่ยเพียงครึ่งแก้วต่อวัน เด็กช่วงอายุ 3-5 ปี ดื่มนม 1 แก้วต่อวัน 

โดยสถานการณ์ภาวะโภชนาการปัจจุบัน พบว่าเด็กไทยเตี้ยเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 9.5 เป็น 10.4  ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กอายุ 12 ปี  เพศชายสูงเพียง 148.4 เซนติเมตร เพศหญิง 149.3 เซนติเมตร ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 19 ปี เพศชาย 166.8 เซนติเมตร เพศหญิง 157.8 เซนติเมตร ยังห่างไกลค่าเป้าหมายปี 2570 ส่วนสูงเฉลี่ยอายุ 19 ปี เพศชาย 170 เซนติเมตร เพศหญิง 165 เซนติเมตร

จากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมและความรอบรู้การดื่มนมของเด็กอายุ 6-19 ปี โดยกรมอนามัยร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ดื่มนมเพียง 1-3 วันต่อสัปดาห์  ดื่มนมทุกวัน ร้อยละ 33 ส่วนใหญ่ดื่มนม 1 แก้วหรือกล่องต่อวันร้อยละ 55  ดื่มนม 2 แก้วหรือกล่องต่อวันร้อยละ 34 

ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้ดื่มนม เพราะนมช่วยให้สุขภาพ แข็งแรง สูงดีสมาร์ท ร้อยละ 50 และร้อยละ 24 จะดื่มนมหากมีนมติดบ้านตลอด กรมอนามัยจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน และ ภาคเอกชน จัดรณรงค์วันดื่มนมโลก 2566 (World Milk Day 2023) “ทุกเพศทุกวัย ดื่มนมจืด 2 แก้วทุกวัน”

โดยให้ทุกกลุ่มวัยดื่มนมจืด 2 แก้วร่วมกับกินอาหารประเภทอื่น ครบ 5 หมู่ ทั้ง 3 มื้อ ในปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสม อย่างหลากหลาย ร่วมไปถึงส่งเสริมให้ออกกำลังกายสะสมวันละ 60 นาที  และนอนให้เพียงพอ  เพื่อให้เด็กไทย เติบโต แข็งแรง สูงสมวัย