ฉลามครีบดำ อวดโฉมที่อ่าวมาหยาพบเฉลี่ยวันละ 7 ตัว

ฉลามครีบดำ อวดโฉมที่อ่าวมาหยาพบเฉลี่ยวันละ 7 ตัว

View icon 129
วันที่ 10 มิ.ย. 2566 | 15.42 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ฉลามครีบดำ ที่อ่าวมาหยา พบเฉลี่ยวันละ 7 ตัว  เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เชิงลึก บ่งชี้ความสมบูรณ์ท้องทะเล

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จังหวัดตรัง  ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ทำการสำรวจติดตามประชากรและพฤติกรรมของฉลามครีบดำ บริเวณ อ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่  โดยติดตั้งกล้องถ่ายใต้น้ำและถ่ายภาพทางอากาศ อากาศยานไร้คนขับ เพื่อนับประชากรฉลาม สังเกตพฤติกรรมฉลาม การหากินของฉลาม การผสมพันธ์

จากการสำรวจเบื้องต้น ระยะเวลา 4 วัน พบ ฉลามครีบดำ เข้ามาหากินในอ่าวมาหยา อย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยประมาณ 7 ตัวต่อวัน  ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกขั้นต่อไป

648437c1b8c2c9.43372307.jpg


นางรัชนก  แพน้อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ภาพฝูงฉลามครีบดำที่กลับมาวนเวียนในอ่าวมาหยาเพิ่มขึ้น เกิดขึ้นหลังจากการท่องเที่ยวถูกระงับ ประกอบกับช่วงโควิด-19 และคำสั่งปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ  บนฝั่งและใต้น้ำ ทำการปลูกปะการัง จำนวน กว่า 3 หมื่นกอ  ระหว่างปี 2561-2565 พบว่าปะการังมีการเจริญเติบโตดี 
หลังจากกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยว มีการกำหนดจุดจอดเรือ ที่ ไม่ให้เข้ามาจอดในพื้นที่หน้าอ่าว และจำกัดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นรอบ รอบละไม่เกิน 375 คน และต้องจองเข้ามาก่อนล่วงหน้า

นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในอ่าวมาหยา เนื่องจากเป็นแหล่งอาศัยของฉลามครีบดำ อาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันยังเป็นการป้องกันแหล่งที่อยู่และแหล่งอนุบาลลูกฉลาม รวมถึงปะการังที่กำลังฟื้นตัวไม่ให้ถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยว

648437c1944a74.06798723.jpg

จากข้อมูลการสำรวจประกรฉลามครีบดำ เมื่อปี 2565 พบฉลามครีบดำบริเวณอ่าวมาหยา จำนวน 161 ตัว