ตั้งรัฐบาลลากยาวนาน 10 เดือน สะเทือนการลงทุน

View icon 38
วันที่ 25 ก.ค. 2566 | 07.03 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - ภาคเอกชนเริ่มกังวล หลังแว่วว่าการจัดตั้งรัฐบาลอาจกินเวลายืดเยื้อยาวนานถึง 10 เดือน ประเมินว่าภาคเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบเต็ม ๆ โดยเฉพาะนักลงทุนจะขาดความเชื่อมั่น

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อปัญหาหนี้ครัวเรือน ที่กดดันกำลังซื้อในประเทศ ขณะที่ภาคการส่งออกยังคงชะลอตัว นอกจากนี้ แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ยังเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจการเงินโลก รวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจีน ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก และวิกฤตภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลกระทบภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ยอมรับว่า ภาคเอกชนยังมีความกังวลถึงการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า หากล่าช้าและต้องใช้เวลาถึง 10 เดือน จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของนักลงทุน แม้จะเข้าใจว่าทุกอย่างมีขั้นตอนก็ตาม แต่เรื่องที่รัฐสามารถดำเนินการได้ก่อน ก็อยากให้เร่งดำเนินการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง