ศรีสุวรรณร้อง สตง.สอบ จ้างเหมาการบินไทย 30 ล้าน พาคณะนายกฯ ไปประชุมยูเอ็น

ศรีสุวรรณร้อง สตง.สอบ จ้างเหมาการบินไทย 30 ล้าน พาคณะนายกฯ ไปประชุมยูเอ็น

View icon 168
วันที่ 18 ก.ย. 2566 | 14.45 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ศรีสุวรรณร้อง สตง.สอบการจ้างเหมาการบินไทย 30 ล้าน พาคณะนายกฯเศรษฐา ไปประชุมยูเอ็น แพงเกินไปหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้เปิดรายชื่อผู้ร่วมคณะ หลังมีข่าวนักธุรกิจร่วมเดินทางไปด้วยจำนวนหนึ่ง

ประชุมยูเอ็น วันนี้ (18ก.ย.66) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้ส่งเอกสารคำร้องไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อขอให้สอบการจ้างเหมาเครื่องบินการบินไทย 30 ล้านบาท เพื่อนำนายกรัฐมนตรีและคณะ ไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ หรือยูเอ็น สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 (UNGA78) ที่สหรัฐอเมริกา เป็นการขัดหรือแย้งต่อ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ประกอบ พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 หรือไม่อย่างไร
              
กรณีดังกล่าว สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างการรับขนคนโดยสารทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย์ สำหรับภารกิจการเข้าร่วมประชุมยูเอ็นฯ ของนายกฯ และคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเสนอราคา ภายในวงเงิน 30 ล้านบาท ลงนามโดย น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
              
นายศรีสุวรรณ ระบุว่า การใช้อำนาจในการดังกล่าว มีข้อสงสัยที่ต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสัย คือ 1.เหตุใดจึงไม่มีการเปรียบเทียบราคากลางเพราะเป็นการสืบราคาเพียงรายเดียวคือ บริษัทการบินไทยเท่านั้น ในขณะที่มีการการบินอีกมากมายที่จะใช้กำหนดราคากลางได้ การกระทำดังกล่าวชอบด้วยระเบียบหรือกฎหมายหรือไม่ 2.เหตุใดราคาที่มาจากการเสนอของการบินไทยรายเดียวนั้น ไม่มีราคาต้นทุนเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของเครื่องบินของกองทัพอากาศ ที่มีเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว เพราะก่อนหน้านี้ทางพรรคเพื่อไทย ได้เคยออกมาระบุว่าการที่นายกเศรษฐา ไม่ใช้เครื่องบิน Airbus 340 ของ กองทัพอากาศเนื่องจากค่าใช้จ่ายเครื่องบิน ทอ. สูงกว่าอย่างไร
                 
“ที่สำคัญ ไม่ปรากฎว่ามีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปกับนายกรัฐมนตรี 50 คน นั้นเป็นใครบ้าง เป็นการปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ประชาชนทราบตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 41(1) ประกอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 หรือไม่ เพราะมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าอาจมีนักธุรกิจร่วมเดินทางไปด้วยจำนวนหนึ่ง หากใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจเหล่านั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่”
                     
ด้วยเหตุดังกล่าวองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงต้องนำความไปร้องต่อ สตง. เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่เป็นการเร่งด่วน หากพบเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายให้ดำเนินการเสนอให้ ป.ป.ช.ลงโทษผ็ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด