คอลัมน์หมายเลข 7 : ถอดราคากลาง สร้างปรับปรุงสนามกีฬา อบต.บ้านใหม่ พุ่งเกินงบฯ

View icon 123
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 20.08 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - อบต.บ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี ชี้แจงการกำหนดราคากลาง และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสนามกีฬา หลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 นำเสนอข้อสังเกตตัวเลขวงเงินที่แตกต่างกันเกือบ 3 ล้านบาท ติดตามกับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

จากคำชี้แจงของ นายก อบต.บ้านใหม่ ที่ตอบคำถามถึงความจำเป็น ต้องยกเลิกแข่งขันการประกวดราคา จ้างสร้างปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 8 มาใช้วิธีการคัดเลือก โดยอ้างว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และต้องเร่งรีบทำโครงการเพื่อให้ทันเวลาการใช้งบอุดหนุนที่จังหวัดนนทบุรีจัดสรรให้จนมี บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ชนะ

คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจพบข้อมูลตัวเลขการเสนอราคาที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ โดยเอกสารข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ชี้ให้เห็นว่า บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้ชนะ เสนอราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเพียง 2,000 บาท และต่ำกว่าราคากลางที่คำนวณไว้เกือบ 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขไม่น่าจะเป็นไปได้

เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลรอบด้าน คอลัมน์หมายเลข 7 จึงสอบถาม กับ ผอ.กองช่าง ในฐานะผู้ที่ยื่นเสนอจัดทำโครงการ อธิบายว่า ตัวเลขราคากลางกว่า 9 ล้านบาท ที่ปรากฏเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เป็นเพียงการประมาณราคาเพื่อของบประมาณจัดทำโครงการเท่านั้น

ขณะที่ผู้มีประสบการณ์งานตรวจสอบ ให้ความเห็นที่แตกต่าง โดยมองว่าจากข้อมูลที่ปรากฏเวลานี้ สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินโครงการมีพิรุธ

เมื่อนำข้อมูลที่ ผอ.กองช่าง อบต.บ้านใหม่ ยินดีชี้แจงแต่ไม่พร้อมเปิดเผยใบหน้า เทียบกับมุมมองของอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเอกสารข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาที่ปรากฏ น่าสนใจว่าเหตุใดจึงไม่ตรงกัน ทั้ง ๆ ที่เอกสารดังกล่าว เผยแพร่ผ่านกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งข้อกังขาที่จะต้องหาคำตอบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง