ชาวบ้านทวงที่ดินคืนจาก นิด้า หลังปล่อยร้างมานาน จ.นครราชสีมา

View icon 98
วันที่ 21 พ.ย. 2566 | 12.53 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สี ช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้านร้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอทวงคืนที่ดินสาธารณะประโยชน์ หลังนิด้าขอใช้พื้นที่สร้างมหาวิทยาลัย แต่ผ่านมากว่า 30 ปีกลับไม่มีการดำเนินการ

กลุ่มชาวบ้านจากอำเภอสีคิ้ว เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอให้ช่วยประสาน ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า กรณีขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ "บ้านคลองตะแบก" หมู่ 5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว ริมถนนมิตรภาพ เพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ แต่ผ่านมานานกว่า 30 ปี กลับปล่อยพื้นที่ให้รกร้างไร้การดูแล ซึ่งชาวบ้านเคยทำหนังสือทวงถามไปแล้วหลายครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้า จึงตัดสินใจมาขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยเหลือ

ตัวแทนชาวบ้าน ให้ข้อมูลว่า กว่า 30 ปีที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ตรวจสอบไม่พบเอกสารของสถาบันแห่งนี้ ในการเข้ามาขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทางชาวบ้านจึงทำประชาคมร่วมกันว่า ให้ทางนิด้าดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่า พื้นที่ดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อประโยชน์ของชาติ ซึ่งหลังจากผู้บริหารของนิด้าทราบมติประชาคม ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง แต่ก็ยังพยายามบ่ายเบี่ยงในการที่จะพูดคุยกับชาวบ้านอยู่ดี ดังนั้นชาวบ้านจึงต้องการให้มีเวทีประชาคมอีกครั้ง ก่อนวันที่ 1 ธันวาคมนี้ โดยขอให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้บริหารของนิด้า และชาวบ้านมาร่วมหาแนวทางในการดำเนินการอย่างถูกต้องและชัดเจน

ซึ่งการยื่นหนังสือในครั้งนี้ มีนายวีรวิทย์ จอมกระโทก นิติกร ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับหนังสือ เพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง