คอลัมน์หมายเลข 7 : พิรุธ เอกชนรับงานสนามกีฬา อบต.บ้านใหม่ ซื้อซองแต่ไม่ยื่นเสนอราคา

View icon 92
วันที่ 27 พ.ย. 2566 | 20.20 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 พบข้อมูลบริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับ อบต.บ้านใหม่ ทำโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬา วงเงินกว่า 6 ล้านบาท ร่วมซื้อซองประกวดราคา แต่ไม่ยื่นเสนอราคา ก่อนถูกจ้างงานด้วยวิธีคัดเลือก ติดตามกับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

ข้อพิรุธ 3 ปมที่เป็นข้อสังเกตในโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 8 วงเงินกว่า 6 ล้านบาท และต่อมามีคำอธิบายจาก นายก อบต.บ้านใหม่ กับ ผอ.กองช่าง แต่ไม่สอดคล้องกับเอกสารข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาที่เผยแพร่ผ่านกรมบัญชีกลาง ซึ่งผู้มีประสบการณ์งานตรวจสอบเห็นว่ามีพิรุธ

การขยายผลสืบค้นข้อมูลของคอลัมน์หมายเลข 7 ยังพบว่าในขั้นตอนการประกวดราคา ที่ อบต.บ้านใหม่ อ้างว่ามีผู้ซื้อซอง 3 เจ้า แต่ไม่ยื่นเสนอราคา ก่อนจะอ้างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ 56 (1) จ้างด้วยวิธีการคัดเลือก ได้ปรากฎข้อมูลว่าบริษัทที่ยื่นเสนอราคาเหล่านี้ เข้าร่วมซื้อซอง เพื่อที่จะประกวดแข่งขันราคาด้วย

ขณะที่ ผอ.กองช่าง ให้ข้อมูลว่า ที่มาของการคัดเลือกจ้างงานบริษัทที่เข้าร่วมการยื่นเสนอราคา มาจากการค้นหาในกูเกิล และประเมินจากทุนจดทะเบียน ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 พบข้อพิรุธ บังเอิญว่าเป็นชื่อเดียวกับ 3 บริษัทที่ซื้อซอง แต่ไม่เสนอราคา

เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบด้าน คอลัมน์หมายเลข 7 ได้โทรศัพท์สอบถามประเด็นการได้มาซึ่งงาน กับ บริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จำกัด ได้รับข้อมูลว่า ทางบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง และทราบว่ามีโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา โดยการติดต่อให้เข้าร่วมเสนอราคาจาก อบต.บ้านใหม่

และเมื่อตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า น่าสนใจว่าข้อมูลของบริษัท เศรษฐีธาดา กรุ๊ป จำกัด ระบุวัตถุประสงค์จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบกิจการติดตั้งระบบไฟฟ้า