ก.มหาดไทย เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ในระดับรากหญ้า

View icon 46
วันที่ 30 พ.ย. 2566 | 22.35 น.
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - ประชาชนให้ความสนใจเที่ยวงาน "Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ที่ กรมพัฒนาชุมชน จัดขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากหญ้า สู้เศรษฐกิจของประเทศ

ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเที่ยวชมงาน "Silk Festival 2023" ที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้น โดยนำผ้าทอของแต่ละพื้นถิ่นมาจัดแสดง และจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในการถักทอผ้าแต่ละแบบ โดยปัจจุบันพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการได้พัฒนาฝีมือออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ทำให้มีรูปแบบที่ทันสมัย

การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับรากหญ้า ไปถึงระดับประเทศ มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก และที่สำคัญมีการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านรวมถึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ ไปสู้ต่อได้ในระดับโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง