“คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ทางเลือกการรักษา ที่สะดวกใกล้บ้าน และไม่เสียค่าใช้จ่าย

“คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ทางเลือกการรักษา ที่สะดวกใกล้บ้าน และไม่เสียค่าใช้จ่าย

View icon 50
วันที่ 1 ธ.ค. 2566 | 07.46 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ประชาชนที่เจ็บป่วยเล็กน้อย ทำแผล ล้างตา ดูแลสุขภาพต่อเนื่องที่บ้าน และ รักษาโรคเบื้องต้น ไปรักษาที่ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ใกล้บ้าน สะดวก รอไม่นาน ลดความแออัด ที่สำคัญคือไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันนี้ (1 ธ.ค.66) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง หากเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือทำหัตถการเบื้องต้น สามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่สถานพยาบาลไหน ก็เข้ามารับบริการได้ ชี้ให้บริการครอบคลุม เดินทางสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงโรงพยาบาล ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งยกระดับและปรับปรุงสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย เข้าการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนที่สะดวกใกล้บ้านและได้สนับสนุนให้หน่วยบริการรูปแบบต่างๆ เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ทั้งโรงพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร้านยา ตลอดจนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการใกล้และสะดวกในการเดินทา ง ซึ่งบริการที่คลินิกการพยาบาลฯ ให้บริการแก่ประชาชนจะครอบคลุมการดูแลรักษาเบื้องต้นและการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

ประกอบด้วย 1. การพยาบาลพื้นฐาน เช่น ทำแผล ใส่สายยางให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ ล้างตา ล้างจมูก 2. การดูแลสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 3. การบริหารยาตามแผนการรักษาของแพทย์ 4. การรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพ 32 กลุ่มโรค เช่น เป็นไข้ตัวร้อน ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยหลัง เอว ปวดท้อง ฯลฯ และ 5. จ่ายเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการที่ให้ ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับบริการใกล้บ้าน โดยเฉพาะบริการพยาบาลพื้นฐานและการรักษาโรคเบื้องต้น 32 กลุ่มโรค โดยไม่จำเป็นต้องไปถึงโรงพยาบาล ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดระยะเวลารอคอย และลดความแออัดในโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง