กสม.จี้ประกันสังคม เพิ่มวงเงินทำฟัน

View icon 60
วันที่ 3 ก.พ. 2567 | 04.05 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้สำนักงานประกันสังคม เพิ่มวงเงินทำฟัน จากเดิม 900 บาท เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพทางช่องปากขั้นพื้นฐาน เทียบเท่าสิทธิบัตรทองที่ครอบคลุม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามหลักกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่รับรองว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิเสรีภาพ ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม และได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐอย่างเสมอภาค

แต่ที่ผ่านมา ผู้ประกันตนได้รับบริการทำฟันไม่ครอบคลุม เนื่องจากถูกจำกัดวงเงิน ทั้งอุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน ปีละ 900 บาท ไม่เพียงพอต่อการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชน

ดังนั้น กสม. จึงเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม เพิ่มวงเงินค่าทำฟัน เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ให้เท่าเทียมกับสิทธิบัตรทอง ที่ครอบคลุมทุกรายการ ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ด้านสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้ ประกันสังคมเคยให้บริการแบบไม่จำกัดวงเงินเหมือนสิทธิบัตรทองมาแล้ว แต่ไม่ตอบโจทย์ผู้ประกันตน เนื่องจากสถานพยาบาลของรัฐรอคิวนาน จึงมีการปรับเปลี่ยนมาใช้สถานพยาบาลเอกชน

ส่วนค่าบริการ 900 บาทต่อปี คณะกรรมการแพทย์ และคณะกรรมการประกันสังคม คำนวนจากค่าบริการทำฟันของรัฐ ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการอุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน แต่หากเป็นโรคทางช่องปาก ผู้ประกันตนสามารถรักษาตามสิทธิ โดยไม่จำกัดวงเงิน