“ชาดา” ฝากไว้ให้คิด ทุกความสำเร็จของบุรุษ มักมีสตรีอยู่เคียงข้างเสมอ

“ชาดา” ฝากไว้ให้คิด ทุกความสำเร็จของบุรุษ มักมีสตรีอยู่เคียงข้างเสมอ

View icon 138
วันที่ 12 ก.พ. 2567 | 15.03 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“ชาดา” สนับสนุนยกระดับบทบาทสตรี “อุทัยธานี” สร้างพลังเครือข่ายให้เข้มแข็ง

วันนี้ (12ก.พ.67) นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างพลังเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสร้างพลังเครือข่ายสตรีให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า 

“มีคำกล่าวที่ว่า ทุกความสำเร็จของบุรุษ มักมีสตรีอยู่เคียงข้างเสมอ ผมพร้อมผลักดันการทำงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะกรรมการพัฒนาสตรี และพี่น้องสตรีชาวอุทัยธานีทุกท่านและอยากเห็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน สร้างงานสร้างรายได้พัฒนาอาชีพ สวัสดิภาพ และสวัสดิการให้กับสตรี เครือข่ายสตรี และผู้ด้อยโอกาส และอยากเห็นพลังสตรี เข้ามามีบทบาทในการดูแลครอบครัว ดูแลสังคม เรื่องปัญหายาเสพติดในครัวเรือน และชุมชน” นายชาดา กล่าว

สำหรับจังหวัดอุทัยธานี มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน 87,403 คน  สมาชิกประเภทองค์กร จำนวน 677 องค์กร และมีอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 698 คนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์เป็นแหล่งทุนที่สำคัญของสตรี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริม และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงให้กับประชาชน และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง