ชาวบ้านชาติเจริญ ทวงคืนทางสาธารณะ จ.สระแก้ว

View icon 59
วันที่ 20 ก.พ. 2567 | 13.01 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กลุ่มชาวบ้านชาติเจริญ ชุมชนย่อยที่ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว คัดค้านการสร้างห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ หลังพบการก่อสร้างแนวกำแพงและตัวอาคาร รุกล้ำแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ที่ใช้กันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า

ตัวแทนชาวบ้าน เล่าว่า ก่อนหน้านี้เคยยื่นคัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์บริเวณที่ดินแปลงใหญ่ ฝั่งตรงข้ามทางสาธารณะ เพราะทับซ้อนกับพื้นที่ทางสาธารณประโยชน์ แต่ไม่มีหน่วยงานใดออกมาให้ความชัดเจน ทำให้ชาวบ้านต้องรวมตัวเรียกร้องอีกครั้ง พร้อมนำหลักฐานทั้งภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศ รายละเอียดการออกเอกสารที่ไม่โปร่งใส และหนังสือที่ชาวบ้านร่วมกันลงชื่อ ยื่นให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วตรวจสอบ

ซึ่งทางสาธารณประโยชน์นี้ ชาวบ้านใช้กันมาตั้งแต่สมัยยังมีรถบรรทุกไม้ซุง หลังจากมีการก่อตั้งโรงเรียนบ้านหนองกะพ้อ ชาวบ้านก็ยังใช้เป็นเส้นทางลัดในการเดินทางกันอยู่ แต่หลังจากมีการขายที่ดินจำนวน 30 ไร่ ให้กับผู้ประกอบการห้างค้าปลีก ก็พบว่ามีการก่อสร้างรุกล้ำแนวเขตทางสาธารณประโยชน์เข้ามาเกินครึ่ง ทำให้ชาวบ้านต้องออกมาร้องเรียน

จากการรวมตัวกันครั้งนี้ นายบุญญฤทธิ์ นวลผ่อง นายช่างรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ได้เข้ามาสำรวจแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน โดยยืนยันว่าบริเวณนี้จะต้องมีทางสาธารณประโยชน์ แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่ากว้างเท่าไหร่ ต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนก่อน

ต่อมา นายหฤษฎ์ สุขกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เปิดเผยว่า ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าของที่ดิน ที่กำลังมีการก่อสร้างห้างค้าปลีกขนาดใหญ่นั้น ทางเทศบาลฯ มีหน้าที่เป็นคนกลาง คอยประสานให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านเดือดร้อน ทางหน่วยงานมีหน้าที่เข้าไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง ตอนนี้อยู่ที่หลักฐานของแต่ละฝ่ายว่า ทางสาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านร้องเรียนนั้น มีอยู่จริงหรือไม่ เพราะเทศบาลฯ ก็ไม่รู้ว่าทางสาธารณประโยชน์กว้างยาวเท่าไหร่ ต้องให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ทำการตรวจสอบยืนยันแนวเขตที่ชัดเจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง