เต่ามะเฟืองวางไข่ 137 ฟอง รับวันมาฆบูชา

View icon 40
วันที่ 24 ก.พ. 2567 | 16.44 น.
เจาะประเด็นข่าว 7HD
แชร์
เจาะประเด็นข่าว 7HD - ข่าวนี้ต้องบอกว่า เป็นข่าวดีรับวันมาฆบูชา แม่เต่ามะเฟือง ขึ้นมาวางไข่ริมชายหาดไม้ขาว ที่จังหวัดภูเก็ต 137 ฟอง และเจ้าหน้าที่ได้ย้ายไปอยู่ในจุดที่ห่างจากน้ำทะเลท่วมถึง เพื่อป้องกันความเสียหายแล้ว คาดว่าใช้เวลาเพาะฟัก 55-60 วัน ก็จะนำไปปล่อยคืนสู่ทะเล

แม่เต่ามะเฟืองตัวนี้มีขนาดใหญ่ วัดขนาดความกว้างของอกได้ 110 เซนติเมตร และความกว้างของพาย 200 เซนติเมตร ได้ขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 137 ฟอง แยกเป็นไข่สมบูรณ์ 103 ฟอง และไข่ลม 34 ฟอง แต่สภาพพื้นที่ที่แม่เต่ามะเฟืองวางไข่ จะมีน้ำทะเลท่วมถึง เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จึงได้ย้ายไข่ไปเพาะฟัก ในคอกเดียวกับรังแรก โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และสังเกตการณ์ตลอดเวลา

สำหรับข้อมูลของเต่ามะเฟือง ส่วนใหญ่จะขึ้นมาวางไข่บนชายหาด 66-104 ฟองต่อรัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการวางไข่ เช่น อายุ สภาพอากาศ สภาพแวดล้อมของสถานที่ โดยจะใช้เวลาในการฟักตัว 60-70 วัน และอุณหภูมิในหลุมฟักตัว เป็นตัวแปรในการกำหนดสัดส่วนเพศของลูกเต่ามะเฟือง โดยสัดส่วนของเพศเมียจะมีมากขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิสูง

หลังจากฟักตัวลูกเต่าจะคลานออกจากรังลงสู่ทะเลทันที เนื่องจากเต่ามะเฟืองเป็นเต่าน้ำลึก จึงไม่สามารถเก็บมาอนุบาลเป็นเวลานานได้ ต่างกับเต่าทะเลสายพันธุ์อื่น ในวัยเจริญพันธุ์จะเติบโต และใช้เวลาอยู่ในทะเลเกือบชั่วชีวิต โดยเต่ามะเฟืองสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 1,280 เมตร สถานภาพการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองในประเทศไทย เป็นสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562