Green Report : ชุบชีวิตขยะฝาขวดพลาสติก เป็นของใช้ใหม่

View icon 282
วันที่ 27 ก.พ. 2567 | 12.44 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต พาไปดูการชุบชีวิตฝาขวดพลาสติก ที่ดูเหมือนเป็นขยะไร้ค่า ให้กลายของใหม่สไตล์พรมแดง หรือเรียกว่า การ Upcycling เพิ่มมูลค่าขยะ ไปติดตาม

มากันที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุบชีวิตฝาขวดพลาสติก หรือ การ Upcycling ที่ได้รับการบริจาคฝา หลังจากทำความสะอาด แยกสี ก็จะนำมาบด เข้าเครื่องหลอม ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

เริ่มจากความต้องการลดขยะประเภทฝาขวดในมหาวิทยาลัย จนนำมาสู่การเปิดรับบริจาค เพื่อนำมาทำเป็นเก้าอี้ที่แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้สบาย ๆ ในอนาคตจะเปิดเป็นศูนย์ Upcycling พลาสติก และทำเก้าอี้พับตัวใหญ่ไปบริจาค ซึ่งต้องใช้ฝาอีกจำนวนมาก

นักศึกษายังได้ลงมือทำจริง ฝึกทำงานเป็นทีม ฝึกคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ปลูกฝังลักษณะนิสัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เศษที่เหลือจะถูกนำไปบด และหลอมนำมาใช้ใหม่ นั่นหมายถึงจะไม่มีขยะใด ๆ หลุดรอดกลับไปสู่สิ่งแวดล้อม

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม รอไม่ได้