อุบลราชธานี สุดปลื้มเป็น 1 ใน 4 จังหวัดของไทย ที่ได้รับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปตั้งให้พุทธสาสนิกชนได้กราบไหว้

อุบลราชธานี สุดปลื้มเป็น 1 ใน 4 จังหวัดของไทย ที่ได้รับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไปตั้งให้พุทธสาสนิกชนได้กราบไหว้

View icon 5.4K
วันที่ 27 ก.พ. 2567 | 15.07 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
จังหวัดอุบลราชธานี สุดปลื้มเป็น 1 ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ที่ได้รับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ไปตั้งให้พุทธสาสนิกชนได้กราบไหว้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมจังหวัดเตรียมพร้อมรับ พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดใกล้เคียง ชาวลาว และกัมพูชา ร่วมสักการะหนึ่งครั้งในชีวิต

27 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าสำนักงานรัฐวิสาหกิจ  และนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายศุภศิษย์ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงกิจกรรมสำคัญการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็น 1 ใน 4 ของประเทศไทยที่ได้รับอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม ที่วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานีและเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะในวันที่ 10 มีนาคม

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าเป็นโชคดีของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเมืองอาริยะสงฆ์ที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุมาให้ประชาชนได้กราบสักการะในครั้งนี้ ประเทศอินเดียเคยให้นำออกนอกประเทศกว่า 2567 ปี จังหวัดอุบลราชธานีเป็น 1 ใน 4. จังหวัดในประเทศไทยที่ได้รับโอกาสดีๆนี้ จึงเชิญชวนชาวอุบลราชธานีทุกคนไปสักการะ  รวมทั้งเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดใกล้เคียง ต่างประเทศทั้ง สปป.ลาว และกัมพูชา ร่วมสักการะ โดยทางจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับทุกคน

ในขณะที่ ภายในพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้มีการเตรียมความพร้อมภายในพระวิหาร เพื่อรอรับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ โดยเฉพาะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระภิกษุ สามเณร ได้ช่วยกันปิดทองโดยการนำแผ่นทองคำแท้ 99.9% ปิดลงไปใหม่ ซึ่งต้องใช้แผ่นทองกว่า 40,000 แผ่นคิดเป็นมูลค่ากว่า 400,000 บาท  ทำให้พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงเหลืองอร่าม สวยงาม