ราคาน้ำตาลในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้น

ราคาน้ำตาลในตลาดโลกขยับตัวสูงขึ้น

View icon 98
วันที่ 3 มี.ค. 2567 | 10.00 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด

ราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของประเทศผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของโลก อย่างเช่น ประเทศไทย และประเทศอินเดีย

- ปริมาณผลผลิตของประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกอย่างประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งไทยเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยของบริษัทน้ำตาลแถลงถึงการประมาณการปริมาณการผลิตในปีนี้ไว้ว่า จะลดลงถึง 32% เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตในปีที่แล้ว เหลือเพียง 7.5 ล้านเมตริกตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 17 ปี โดยเป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มีปริมาณน้ำฝนลดลง ทำให้น้ำตาลที่ผลิตจากอ้อยลดลงในอัตราผลผลิตที่ต่ำที่สุดในรอบ 13 ปี 

- อินเดียเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

1. ผลผลิตในฤดูเก็บเกี่ยวช่วงตุลาคม - กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของอินเดียลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับฤดูกาลเดียวกันในปีก่อนหน้า 
2. ISMA สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลของอินเดีย คาดว่าตลอดปีนี้จะมีผลผลิตลดลง 9.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
3. ตลาดคาดว่าผลผลิตในปี 2568 จะลดลงอีก 15.3% เมื่อเทียบกับผลผลิตในปี 2567 เหลือเพียง 28 ล้านเมตริกตัน จากที่เคยมีผลผลิตร่วม 40 ล้านเมตริกตันในปี 2566 ทำให้คาดว่ามีแนวโน้มว่าอินเดียจะยังคงมาตรการห้ามส่งออกน้ำตาลในอนาคตข้างหน้า

ผลผลิตที่ลดลงของอินเดียในฤดูกาลที่ผ่านมานี้ เป็นผลมาจากปริมาณน้ำฝนในช่วงกลางปีต่ำกว่าปริมาณเฉลี่ยในปีก่อนๆ ถึง 6% และเป็นปริมาณน้ำฝนในช่วงมรสุมที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี นี่เป็นผลมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเพื่อให้มีปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศ อินเดียมีการเก็บภาษีส่งออกน้ำตาลถึง 50% และยังลดโควต้าการส่งออกน้ำตาล จากที่เคยส่งออก 11.1 ล้านเมตริกตัน ในช่วงฤดูกาลปี 2564/2565 เหลือเพียง 6.1 ล้านเมตริกตันในปี 2565/2566 ทำให้ปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกลดลงอย่างมาก ผลักดันให้ราคาสูงขึ้น

ในขณะที่ บราซิลมีผลผลิตน้ำตาลในช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าของผลผลิตในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และผลผลิตทั้งปี 2567 คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 25.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีการใช้อ้อยในการผลิตน้ำตาลแทนการผลิตเอทานอลมากขึ้นจาก 45.95% ในปีก่อนหน้า มาเป็น 49.04% ในปี 2566/2567

หน่วยงาน USDA ของอเมริกา คาดว่าจากสถานการณ์เช่นนี้ ปริมาณสต็อกน้ำตาล ณ สิ้นปีนี้ จะลดลง 13.3% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 13 ปี

เนื่องด้วยปริมาณการผลิตและปริมาณสต็อกที่ลดลงอย่างมาก ทำให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่ราคาจะอยู่ในระดับสูงในช่วง 2 ปีข้างหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง