7 วันอันตราย วันที่สอง คุมประพฤติเมาสุรา-เสพแล้วขับ  1,179 คดี

7 วันอันตราย วันที่สอง คุมประพฤติเมาสุรา-เสพแล้วขับ 1,179 คดี

View icon 104
วันที่ 13 เม.ย. 2567 | 09.52 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กรมคุมประพฤติ เปิดตัวเลข 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์วันที่สอง คุมประพฤติแล้ว 1,179 คดี กทม.อันดับ 1 มี 191 คดี

สงกรานต์ วันนี้ (13 เมษายน 2567) นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า วันที่สองของการควบคุมเข้มงวดในช่วง 7 วันอันตราย   (12 เมษายน 2567) มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั้งสิ้น 1,179 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 1,131 คดี คดีขับรถประมาท 1 คดี คดีขับเสพ  47 คดี  สถิติคดีเมาขับสะสมสูงสุดอันดับหนึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร มี 191 คดี รองลงมา นนทบุรี 120 คดี และอันดับสาม สมุทรปราการ 107 คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่งานคุมประพฤติในวันที่สองของช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1,061 คดี และปี พ.ศ. 2566 มีจำนวน 1,131 คดี เพิ่มขึ้น 70 คดี คิดเป็นร้อยละ 6.59

นายเรืองศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บริเวณจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 125 จุด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย ศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประชาชนและผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 5,114 คน นอกจากนี้ ยังฝากความห่วงใยให้แก่ประชาชนในวันสงกรานต์ต้อนรับปีใหม่ไทย ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ควรขับขี่รถขณะเมาสุรา ง่วงไม่ขับ ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง สวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง