เล่นน้ำสงกรานต์ วันเดียวเมาขับ 242 คดี 3 วัน เมาขับสะสม 1.6 พันคดี

เล่นน้ำสงกรานต์ วันเดียวเมาขับ 242 คดี 3 วัน เมาขับสะสม 1.6 พันคดี

View icon 46
วันที่ 14 เม.ย. 2567 | 10.43 น.
News
แชร์
เล่นน้ำสงกรานต์ วันเดียวเมาขับ 242 คดี ยอดเมาขับสะสม 3 วัน ของช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 1,631 คดี กทม.ครองแชมป์

วันนี้ (14 เม.ย.67) นายเรืองศักดิ์  สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันที่สามของ 7 วันอันตราย (13 เมษายน 2567) มีคดีทั้งสิ้น 249 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 242 คดี และ คดีขับเสพ 7 คดี โดยสถิติคดีเมาขับยอดสะสม 3 วัน ได้แก่ อันดับหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 222  คดี อันดับสอง เชียงใหม่  125 คดี และอันดับสามจังหวัดนนทบุรี 120 คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีในวันที่สาม ของ 7 วันอันตรายปี 2566 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,845 คดี และปี 2567 จำนวน 242 คดี ลดลง จำนวน 1,603  คดี คิดเป็นร้อยละ 86.88

661b521fd93802.90833572.jpg

สำหรับยอดสะสม 3 วันของ 7 วันอันตราย (11-13 เมษายน 2567) จำนวน 1,745  คดี จำแนกเป็น
- คดีขับรถขณะเมาสุรา 1,631 คดี  คิดเป็นร้อยละ 92.99
- คดีขับรถประมาท  3 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.17
- คดีขับเสพ 120 คดี  คิดเป็นร้อยละ  6.84


661b522011d240.98299765.jpg


661b522059cbf9.01736713.jpg

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 170 จุด โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย ศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,990 คน ร่วมกันแจกน้ำดื่ม กาแฟ และออกเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเดินทางอย่างปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง