สุดปัง! ต่างชาติแห่เที่ยวสงกรานต์ สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 2,880 ล้านบาท

สุดปัง! ต่างชาติแห่เที่ยวสงกรานต์ สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 2,880 ล้านบาท

View icon 382
วันที่ 16 เม.ย. 2567 | 19.31 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ผลตอบรับดีเยี่ยม! เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567  ต่างชาติแห่เที่ยวสงกรานต์ สร้างรายได้หมุนเวียนกว่า 2,880 ล้านบาท

วันนี้ (16 เม.ย. 67) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากความร่วมมือของ ททท. และ หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ในวันที่ 11-15 เมษายน 2567 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครที่ผ่านมา

มีกระแสการตอบรับอย่างดีจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 784,883 คน แบ่งเป็นสัดส่วนชาวไทย 88% และชาวต่างชาติ 12% และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งสิ้น 5 วัน จำนวน 2,886.82 ล้านบาท โดยคิดเป็นกระแสเงินหมุนเวียนทางตรง 951.04 ล้านบาท และทางอ้อม 1,935.78 ล้านบาท

นอกจากนี้ในตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 5 วัน ททท. ได้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในงาน โดยได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC  จัดการแยกประเภทขยะ และจัดการขยะจากพลาสติกและขวดน้ำดื่มด้วยกิจกรรม Upcycling โดยการนำฝาขวดน้ำดื่มมา DIY นำกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าและนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งทำให้สามารถร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ถึง 4,732.43 (kgCO2eq) หรือเทียบเท่าการดูดซับก๊าซ Co2 ของต้นไม้ 380.18 ต้นต่อปี