“รัฐบาล” จัดโชว์เริงรื่นชื่นสงกรานต์  “รดน้ำดำหัว” นายกฯ นิวซีแลนด์ นำผ้าขาวม้าตกแต่งโต๊ะจัดเลี้ยง ต้อนรับการเยือนไทยในรอบ 11 ปี

“รัฐบาล” จัดโชว์เริงรื่นชื่นสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว” นายกฯ นิวซีแลนด์ นำผ้าขาวม้าตกแต่งโต๊ะจัดเลี้ยง ต้อนรับการเยือนไทยในรอบ 11 ปี

View icon 94
วันที่ 17 เม.ย. 2567 | 15.58 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
จัดเต็มซอฟต์พาวเวอร์ไทย จัดโชว์ต้อนรับคณะผู้นำนิวซีแลนด์ ได้ร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ “รดน้ำดำหัว” ตามประเพณี

วันนี้ (17เม.ย.67) บรรยากาศในงานเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับ นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ และ คณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในรอบ 11 ปี  ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นำทีมโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยกขบวนซอฟต์พาวเวอร์ไทย อวดสายตาคณะผู้นำนิวซีแลนด์ ทั้งผ้าขาวม้าพับเป็นพัดประดับโต๊ะ และ การแสดงทางวัฒนธรรม 3 ชุด จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบดนตรีไทยจากกรมศิลปากร  ดังนี้

“ตรีลีลาล้านนา” เป็นการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือประเภทฟ้อน ที่สร้างสรรค์รูปแบบการแสดงขึ้นใหม่ โดยการนำท่ารำสำคัญที่ แสดงอัตลักษณ์มาผสมผสานกัน ประกอบด้วย ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเล็บ และ ฟ้อนที่ (ร่ม) เรียงร้อยประกอบกับการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง

“ระบำวีระชัยลิง” เป็นการแสดงการจัดพลของเหล่าวานรสิบแปดมงกุฎ (ลิงยอดทหาร 14 ตัว) ซึ่งเป็นเสนาวานรของกองทัพพระรามในเรื่องรามเกียรติ์ การแสดงชุดนี้แสดงกระบวนลีลาทำทางมีความคล่องแคล่ว ว่องไว รวมถึงทำทางเลียนแบบกิริยาอาการซุกชนของลิงมาสร้างสรรค์เป็นท่ารำ

“เริงรื่นชื่นสงกรานต์” สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมของคนไทยที่ปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ที่ สืบทอดมาแต่สมัยโบราณ โดยองค์การยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียนประเพณี "สงกรานต์ไทย" เป็นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยคณะนักแสดงได้ถือโอกาสนี้ รำน้ำดำหัวขอพร แก่นายกรัฐมนตรีไทย และ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ด้วย
.
661f8f582e4bb8.60568394.jpg
.
ทั้งนี้ ก่อนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน นายกรัฐมนตรี ได้พาคณะผู้นำนิวซีแลนด์ เยี่ยมชมการสาธิตงานฝีมือ การเล่นดนตรีไทย ขนมไทยชนิดต่างๆ และ ผ้าไหมไทยขึ้นชื่อด้วย
.
661f8f597da868.74227773.jpg
.
661f8f59233729.58300942.jpg
.
661f8f58bab6c7.86153160.jpg