รองโฆษกสำนักนายกฯ เตือน แรงงาน MOU 3 สัญชาติ ห้ามอยู่ไทยเกิน 30 เม.ย.นี้

รองโฆษกสำนักนายกฯ เตือน แรงงาน MOU 3 สัญชาติ ห้ามอยู่ไทยเกิน 30 เม.ย.นี้

View icon 244
วันที่ 21 เม.ย. 2567 | 12.34 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กลับก่อนแล้วมาใหม่ คารม เตือน แรงงาน MOU 3 สัญชาติ ต้องเดินทางกลับประเทศตัวเอง ภายใน 30 เม.ย นี้ แนะนายจ้างยื่นคำร้อง นจ. 2 ล่วงหน้า หากต้องการนำแรงงานคนเดิมกลับมาทำงานอีกครั้ง

วันนี้ (21 เม.ย.67) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ย้ำเตือนแรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) เมื่อทำงานครบ 4 ปี ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ก่อนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด หากอยู่เกินกำหนดมีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง

โดย แรงงาน 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตาม MOU จะได้รับอนุญาตทำงาน 2 ปี และต่ออายุได้อีกไม่เกิน 2 ปี เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 ปีแล้วต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง จึงขอให้พี่น้องแรงงาน 3 สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานตามระบบ MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.63 - 31 ธ.ค.66 เดินทางกลับประเทศต้นทางภายในวันที่ 30 เม.ย.67 (มติครม. 3 ต.ค.66 ในส่วน MOU ครบ 4 ปีขึ้นไป) รวมถึงแรงงานที่เข้ามาทำงานตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.67 เป็นต้นไป ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ก่อนที่การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นสุด (วีซ่าหมดอายุ) หากอยู่เกินกำหนดอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (over stay) จะมีความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง

แต่หากนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ต้องการนำแรงงานดังกล่าวกลับเข้ามาทำอีกครั้ง สามารถยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (นจ. 2) ได้ล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลาดำเนินการที่ประเทศต้นทาง ซึ่งรัฐบาล โดยการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และทางการของทั้ง 3 ประเทศข้างต้น ได้หารือเพื่อปรับปรุงขั้นตอนให้แรงงานทำงานครบวาระ สามารถกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้แรงงานสามารถเดินทางกลับออกไปบริเวณชายแดน และกลับเข้ามาประเทศไทยได้ทันทีถ้ามีเอกสารครบถ้วน (มีผลถึงวันที่ 31 ธ.ค.67) เพื่อตอบสนองความต้องการใช้แรงงานของนายจ้าง/ผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้สามารถจ้างแรงงานคนเดิมที่คุ้นเคยและมีประสบการณ์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง