โปรดเกล้าฯ มาริษ เป็น รมว.ต่างประเทศ

View icon 58
วันที่ 1 พ.ค. 2567 | 16.42 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แทนนายปานปรีย์ พหิทธานุกร ที่ลาออก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรัฐมนตรี ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลว่า นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้น เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายมาริษ กล่าวถึงการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศ ว่า ตนเองไม่หนักใจที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต่อจาก นายปานปรีย์ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ชื่นชม และมั่นใจว่าตนเองก็เคยเป็นเอกอัครราชทูตมาหลายประเทศ และเป็นลูกหม้อของกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนเช่นกัน จึงไม่หนักใจใด ๆ

นายมาริษ ยอมรับว่า ได้มีการพูดกันกับ นายปานปรีย์ แต่ไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องงาน ซึ่ง นายปานปรีย์ ได้ฝากสานงานต่อ แต่ตนเองยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด เนื่องจากยังไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ ส่วนการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนั้น ยืนยันว่า สำหรับตนเองแล้ว ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ไม่มีความจำเป็น เพราะตนเองสามารถทำงานได้ไม่มีข้อจำกัด โดย นายมาริษ ปฏิเสธที่จะชี้แจงถึงกระแสข่าวที่ตนเองสนิทสนมกับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง