“โฆษกรัฐบาล” กล่าว แบงก์ชาติ คือหน่วยงานรัฐ ทำหน้าที่ธนาคารกลาง เหตุใดจะถูกตั้งคำถามต่อการทำงานไม่ได้

“โฆษกรัฐบาล” กล่าว แบงก์ชาติ คือหน่วยงานรัฐ ทำหน้าที่ธนาคารกลาง เหตุใดจะถูกตั้งคำถามต่อการทำงานไม่ได้

View icon 306
วันที่ 6 พ.ค. 2567 | 18.23 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
โฆษกรัฐบาล ยกตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ว่าที่ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพันธุ์ แบงก์ชาติ คือหน่วยงานรัฐทำหน้าที่ธนาคารกลาง เหตุใดจะถูกตั้งคำถามต่อการทำงานไม่ได้

วันนี้ (6 พ.ค. 67) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นที่น่าแปลกใจเพราะจนถึงตอนนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งก็คือหน่วยงานรัฐ และมีภารกิจเป็นธนาคารกลาง ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานว่าเป็นอิสระจากรัฐบาลได้หรือไม่ เพราะด้วยข้อเท็จจริงแล้ว ธปท. หรือหน่วยงานรัฐใด ๆ ก็ควรดำเนินการทำงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรืออำนวยประโยชน์ ต่อการทำงานของรัฐบาลไม่ใช่หรือ

นายชัย กล่าวอีกว่า กลับกลายเป็นว่าผู้ใดก็ตามที่ตั้งคำถามกับการทำงานของ ธปท. จะถูกสังคมสงสัยในเจตนา ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ว่าที่ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในรายการหนึ่ง โดยท่านกล่าวว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องทำงานร่วมกับรัฐบาลกำหนดเป้าเงินเฟ้อ และหากเงินเฟ้อไม่เข้าเป้าก็มีหน้าที่ต้องอธิบายและรายงานรัฐบาล ดังนั้นเมื่อพิจารณาภารกิจและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วทุกคนจึงมีสิทธิ์ตั้งคำถามกับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่หรือ

ทั้งนี้จากบทสัมภาษณ์ ดร.ศุภวุฒิ กล่าวว่า พ.ร.บ. ธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนหลักการของนโยบายการเงินที่บอกว่าให้มีความเป็นอิสระ เนื่องจากกลัวการแทรกแซงทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงเกินไป ซึ่งเมื่อมามองปัญหาของประเทศไทยขณะนี้คือเงินเฟ้อต่ำกว่ากรอบมาเป็นเวลานาน

ดังนั้นจึงยิ่งน่าแปลกใจว่า เงินเฟ้อต่ำ แต่ ธปท. ก็ยังไม่ดำเนินการใด ๆ และไม่ต้องการถูกตั้งคำถาม มีการตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลต้องการปลดผู้ว่า ฯ ทั้งที่มีการตอบคำถามในเรื่องนี้หลายครั้งว่าไม่อยู่ในความคิดของรัฐบาล รวมทั้งยังมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนทางการเมืองมาตอบโต้การตั้งคำถามต่อ ธปท. จึงน่าสงสัยว่า หรือจริง ๆ แล้วคำถามเรื่องการแทรกแซงทางการเมือง ความเป็นกลางทางการเมืองต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องถูกนำมาใช้อีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง