พาณิชย์ทำลายเครื่องชั่งตวงผิดกฎหมายกว่า 1.3 หมื่นเครื่อง ป้องกันนำกลับมาใช้เอาเปรียบผู้บริโภค

พาณิชย์ทำลายเครื่องชั่งตวงผิดกฎหมายกว่า 1.3 หมื่นเครื่อง ป้องกันนำกลับมาใช้เอาเปรียบผู้บริโภค

View icon 35
วันที่ 16 พ.ค. 2567 | 18.36 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กรมการค้าภายใน ทำลายเครื่องชั่งตวง 696 เครื่อง ที่ถูกยึดจากการเอาเปรียบผู้บริโภค เผยปีนี้ ทำลายแล้วรวม 1.3 หมื่นเครื่อง ดำเนินคดีผู้ทำผิด 106 คดี เตือนผู้ประกอบการ ใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจรับรอง

วันนี้ (16 พ.ค.67) ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี และพิธีทำลายเครื่องชั่งผิดกฎหมาย ว่า ในวันนี้กรมการค้าภายในได้นำเครื่องชั่งสปริงที่ไม่เที่ยงตรง ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งตรวจยึดได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย มาทำลายทั้งหมด 696 เครื่อง

ร้อยตรีจักรา กล่าวว่า การทำลายเครื่องชั่งผิดกฎหมาย ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยกรณีที่เป็นเครื่องชั่งสปริงใช้วิธีการทุบทำลายให้สิ้นสภาพไม่สามารถนำกลับมาใช้อีก และนำไปขายเป็นซากนำรายได้เข้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นการรักษาความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภค และเกษตรกรที่ใช้เครื่องชั่งในการคิดคำนวณน้ำหนักและราคาสินค้าที่ซื้อและขายกัน เนื่องจากการใช้เครื่องชั่งที่คลาดเคลื่อน ไม่เที่ยงตรง อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่ามูลค่าของตัวเครื่องชั่งเอง

ในภาพรวมทั่วประเทศปีนี้กรมการค้าภายในได้ดำเนินการทำลายเครื่องชั่งตวงวัดแล้ว ประมาณ 13,000 เครื่อง แบ่งเป็น เครื่องชั่งสปริง 3,750 เครื่อง เครื่องชั่งดิจิทัล 4,070 เครื่อง ตลับเมตร 5,150 ตลับ และเครื่องตวง 30 เครื่อง มูลค่ารวมประมาณ 6.5 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเครื่องชั่งตวงวัดที่ยึดมาและอยู่ระหว่างรอทำลายอีก 2,489 เครื่อง

สำหรับการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาถึงวันที่ 15 พ.ค.67 มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งหมด 106 คดี แบ่งเป็นการใช้เครื่องชั่งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรอง 62 ราย การใช้เครื่องชั่งที่ไม่เที่ยงตรง 10 ราย การใช้เครื่องชั่งเสื่อมสภาพ 7 ราย การโกงเครื่องชั่ง 3 ราย บรรจุสินค้าไม่ครบตามปริมาณที่แสดง 12 ราย และความผิดอื่นๆ 12 ราย

ผู้ประกอบการที่ใช้เครื่องชั่งตวงวัดในการค้าขาย ควรใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องดูแลและตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดของตนอย่างสม่ำเสมอ หากใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้คำรับรองจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากพบว่ามีการดัดแปลงแก้ไขหรือโกงเครื่องชั่งเพื่อเอาเปรียบประชาชนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 280,000 บาท สำหรับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรขอให้สังเกตเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ซื้อขายสินค้าว่ามีความผิดปกติใดๆ หรือไม่ รวมทั้งสังเกตว่าเครื่องชั่งตวงวัดแสดงค่าเริ่มต้นที่เลข 0 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง หากพบเห็นการโกงเครื่องชั่งตวงวัดหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้า สามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 แอปพลิเคชัน LINE @MR.DIT สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง