เศรษฐา ได้ไปต่อ ยื่นแจ้งศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน

View icon 65
วันที่ 23 พ.ค. 2567 | 13.51 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติด้วยเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 รับคำร้องของ สว. 40 คน ที่ยื่นให้พิจารณาวินิจฉัย กรณี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติ

ส่วน นายพิชิต ชื่นบาน อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลาออกจากตำแหน่ง ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุด จึงไม่มีเหตุที่ต้องวินิจฉัยต่อไป จึงไม่รับคำร้องไว้พิจารณา และให้ นายเศรษฐา ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง และมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่