คำสั่งเด้ง 5 เสือ สภ.ปากคลองรังสิต เซ่นปมผับเถื่อน-ปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 เข้า

คำสั่งเด้ง 5 เสือ สภ.ปากคลองรังสิต เซ่นปมผับเถื่อน-ปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 เข้า

View icon 124
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | 07.58 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เซ็นคำสั่งเด้ง 5 เสือ สภ.ปากคลองรังสิต พร้อมให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน หลัง ปคม.บุกเข้าทลายผับเถื่อนไม่มีใบอนุญาต และปล่อยเด็กต่ำกว่า 20 ใช้บริการ 65 คน

วันนี้ (10 มิ.ย. 67) พล.ต.ต.ยุทธนา จอนขุน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี มีหนังสือคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีที่ 160/2567 เรื่อง ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการและรักษาราชการแทน ใจความว่า ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ที่ 159/2567 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ปรากฎในสื่อโซเชียลพาดหัวข่าวว่า “ตำรวจสอบสวนกลางทลายผับเถื่อนติดมหาวิทยาลัยดังย่านรังสิต หลังพบปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มากถึง 65 คนเข้าใช้บริการ”

โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลาประมาณ 01.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง เข้าตรวจค้นสถานบริการแห่งหนึ่งตั้งที่หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่ามีผู้ใช้บริการเป็นเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 65 คน จากนั้นเจ้าของร้านให้การว่า ร้านดังกล่าวมีเพียงใบอนุญาตจำหน่ายสุรา แต่ไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการแต่อย่างใด จึงได้จับกุมและแจ้งข้อหา “ตั้งสถานบริการ ประเภทที่มีอาหาร สุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดให้บริการหลัง 24.00 น. และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเวลาห้ามขาย”

ทั้งนี้ เหตุเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ปากคลองรังสิต นั้นเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การบริหารราชการของ สภ.ปากคลองรังสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามมาตรา 68 มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566 จึงให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการและรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
-พ.ต.อ.ณรงค์ เอี่ยมระหงษ์ ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต
-พ.ต.ท.ชัยรัตน์ แย้มวงษ์ รองผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต
-พ.ต.ท.กัณณพงศ์ พุทธชาติ รองผกก.ป.สภ.ปากคลองรังสิต
- พ.ต.ท.นิติธร ศุภชัยวรกุล สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต
- พ.ต.ต.สันติภาพ ศิริมาตย์ สวป.สภ.ปากคลองรังสิต
ให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี (ศปก.ภ.จว.ปทุมธานี) โดยขาดจากต้นสังกัด

พร้อมทั้งให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย
-พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร รองผบก.ภ.จว.ปทุมธานี รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต อีกหน้าที่หนึ่ง
-พ.ต.ท.บุญส่ง รัศมี รองผกก.ป.สภ.คลองสิบสอง รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผกก.ป.สภ.ปากคลองรังสิต
-พ.ต.ท.เผด็จ กระแตวงศ์ รองผกก.สส.สภ.หนองเสือ รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผกก.สส.สภ.ปากคลองรังสิต
-พ.ต.ท.วิวรรธน์ แก้วพลู สว.สส.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี รักษาราชการแทนในตำแหน่ง สว.สส.สภ.ปากคลองรังสิต
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง