แนะรัฐศึกษา Entertainment Complex ให้รอบคอบ ห่วงเพิ่มปัญหาสังคม

แนะรัฐศึกษา Entertainment Complex ให้รอบคอบ ห่วงเพิ่มปัญหาสังคม

View icon 63
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | 18.11 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (10 มิ.ย. 67) นายวิเชียร แก้วสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ว่า สถานบันเทิงครบวงจรในบริบทของประเทศไทย ประกอบด้วยบริการต่าง ๆ เช่น คาสิโน, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรมหรู 5 ดาว, ร้านอาหารและบาร์, ศูนย์การประชุม, สวนสนุก ฯลฯ โดยรัฐบาลวางแผนเปิดในพื้นที่เป้าหมาย 5 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ท่าเรือคลองเตย (กทม.), พื้นที่บางกะเจ้า (สมุทรปราการ), พื้นที่ EEC, เชียงใหม่ และภูเก็ต คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2576

โดยมองว่า ผลกระทบทางบวกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ได้แก่ การดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างงาน และกระจายรายได้ในภาคบริการ รวมถึงการเพิ่มรายได้ให้รัฐผ่านภาษีและค่าธรรมเนียม

ในขณะที่ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจใต้ดิน ผลกระทบต่อหนี้สินครัวเรือน ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่อาจเพิ่มขึ้น ตลอดจนต้นทุนทางสังคมจากปัญหาการติดการพนัน

ทั้งนี้ ภายใต้กรณีฐาน ม.หอการค้าไทย คาดว่า รายได้ของผู้ประกอบการฯ จะอยู่ที่ 6.95 หมื่นล้านบาท (0.7% ของ GDP) ในขณะที่รัฐบาลจะมีรายได้ 3.60 หมื่นล้านบาท ทำให้รายได้รวมอยู่ที่ 1.06 แสนล้านบาท

นายวิเชียร กล่าวว่า สำหรับมาตรการสำคัญที่รัฐบาลควรทำ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบทางลบ ได้แก่ การออกกฎหมายและระเบียบที่เข้มงวด การป้องกันและบำบัดปัญหาการติดการพนัน และการจัดสรรรายได้ไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

ด้านนางอุมากมล สุนทรสุรัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ กล่าวว่า ม.หอการค้าไทย ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นต่อการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร พบว่า 41.6% ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมาคือ 19.3% ที่เห็นด้วยน้อย และ 16.4% ที่เห็นด้วยน้อยที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าหากมีการเปิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ รวมถึงคาสิโน จะไปใช้บริการหรือไม่ พบว่า 51.3% บอกว่า จะไม่ไปใช้บริการแน่นอน รองลงมาคือ 22.4% บอกว่าไม่แน่ใจ ขณะที่มี 10.6% บอกว่าจะไปแน่นอน

ส่วนทางด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ประเด็นเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ จากการสำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วย ขณะที่ผลสำรวจผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มตัวอย่างมองว่า ยังอยู่ในระดับกลาง ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ

ดังนั้น มองว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องก้ำกึ่ง ที่รัฐบาลต้องศึกษาให้ดี และให้ความรู้ข่าวสารอย่างรอบด้านแก่ประชาชน รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เนื่องจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม